Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ THUMPS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
64 ผลลัพธ์ สำหรับ thumps  TH AH1 M P S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -thumps-, *thumps*, thump

CMU Pronouncing Dictionary
THUMPS   TH AH1 M P S
Oxford Advanced Learners Dictionary
thumps  (v) θˈʌmps
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
thump on[PHRV] ตีดังๆ, See also: ทุบ, เคาะ
thumping[ADJ] เด่น
thump out[PHRV] เคาะออกมา
Hope Dictionary
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud
Nontri Dictionary
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpThey had been thumping the drum all along.
thumpHe thumped his hat flat.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แปะโป้ง[V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
ตะบัน[V] pound, See also: hit, pierce, thump, Syn. กระทุ้ง, แทง, ทิ่ม, Example: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากแต่เช้ามืด, Thai definition: ทิ่มหรือแทงกดลงไป
ตระหน่ำ[V] hit, See also: thump, batter, blow, strike, Syn. กระหน่ำ, ถล่ม, Example: ศัตรูตระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ฝ่ายเราตั้งตัว, Thai definition: รุกรานหรือโจมตีอย่างซ้ำๆ หนักๆ
กระแทกกระทั้น[V] bang things, See also: thump, Syn. กระฟัดกระเฟียด, Example: ็หล่อนกระแทกกระทั้นใส่พ่อเมื่อถูกขัดใจ, Thai definition: กระแทกเสียงหรือกระแทกสิ่งของให้รู้ว่าไม่พอใจหรือโกรธ
กระหน่ำ[V] pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
ทุบ[V] pound, See also: smash, beat, thump, pommel, batter, maul, Syn. ตี, กระแทก
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang   
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner
CMU Pronouncing Dictionary
THUMP   TH AH1 M P
THUMPS   TH AH1 M P S
THUMPED   TH AH1 M P T
THUMPER   TH AH1 M P ER0
THUMPING   TH AH1 M P IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
thump  (v) θˈʌmp
thumps  (v) θˈʌmps
thumped  (v) θˈʌmpt
thumping  (v) θˈʌmpɪŋ
tub-thumper  (n) tˈʌb-θʌmpər
tub-thumpers  (n) tˈʌb-θʌmpəz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
咚咚[dōng dōng, ㄉㄨㄥ ㄉㄨㄥ, ] onomat. thud; thumping; thudding; pounding, #30,480 [Add to Longdo]
重击[zhòng jī, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] bang; thump, #41,571 [Add to Longdo]
捶打[chuí dǎ, ㄔㄨㄟˊ ㄉㄚˇ, ] to beat; to pound; to thump, #60,501 [Add to Longdo]
饱以老拳[bǎo yǐ lǎo quán, ㄅㄠˇ ㄧˇ ㄌㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] to thump repeatedly with one's fist, #239,182 [Add to Longdo]
捶击[chuí jī, ㄔㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] to beat; to thump [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Bums {m}; dumpfer Schlag; Knuff {m}thump [Add to Longdo]
Demagoge {m}; Demagogin {f}tub-thumper [Add to Longdo]
Demagogie {f}tub-thumping [Add to Longdo]
Faust {f} | Fäuste {pl} | auf eigene Faust | auf eigene Faust | mit eiserner Faust | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit den Fäusten kämpfenfist | fists | off one's own bat | on one's own; on one's own initiative; on one's own hook | with an iron hand | to put one's foot down | to thump the table with one's fist | to fist-fight [Add to Longdo]
Mordsding {n}thumper [Add to Longdo]
demagogisch {adj}tub-thumping [Add to Longdo]
gewaltig; überwältigend {adj}thumping [Add to Longdo]
hämmern; heftig pochen (gegen) | hämmernd; pochend | gehämmert; gepochtto thump (at; on) | thumping | thumped [Add to Longdo]
herumpolternto thump around [Add to Longdo]
knuffento thump [Add to Longdo]
riesengroß {adv}thumping great [coll.] [Add to Longdo]
(mit Wucht) schlagento thump [Add to Longdo]
Ich hau dir eine, wenn ...I'll thump you if you ... [Add to Longdo]
Abrollklopfen {n}thump [Add to Longdo]
Klopfen {n}thumping [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ゴツン;ごつん[, gotsun ; gotsun] (adv) thud; thump; bang [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping [Add to Longdo]
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P) [Add to Longdo]
ドスン;どすん[, dosun ; dosun] (int,adv-to) (on-mim) bam; whomp; thump [Add to Longdo]
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart) [Add to Longdo]
ボカッ;ボカン[, bokatsu ; bokan] (adv,adv-to) (on-mim) bop; pow; bonk; thump [Add to Longdo]
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication) [Add to Longdo]
Time: 0.0112 seconds, cache age: 180.618 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม