Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ THUMP แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
39 ผลลัพธ์ สำหรับ thump  TH AH1 M P
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -thump-, *thump*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
thump on[PHRV] ตีดังๆ, See also: ทุบ, เคาะ
thumping[ADJ] เด่น
thump out[PHRV] เคาะออกมา
Hope Dictionary
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud
Nontri Dictionary
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Give me the thump gun. เอาเครื่องยิงระเบิดให้ข้า Casualties of War (1989)
- [ Loud Thump ] - [ Gasps, Screams ] - [Thump ดัง] - [ครึ่งผีครึ่ง, เสียงกรีดร้อง] Pulp Fiction (1994)
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you. อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
We hear it thump around underneath. เราได้ยินเสียงตุบด้านล่าง In the Valley of Elah (2007)
- [ Yawns ] - [ Thumps ] - [Yawns] - [Thumps] City of Ember (2008)
- We don't have any choice. Come on! - [ Loud Thump ] พวกเราไม่มีทางเลือกอื่น เอาน่า City of Ember (2008)
[ THUMP ] [ MIKA SCREAMS ] [ THUMP ] [ MIKA SCREAMS ] Ninja Assassin (2009)
I can literally feel my heart thump when I see him. ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันเต้นแรงเมื่อพบเขา The Last Days of Disco Stick (2009)
So he maintains that you can have more fun in a small, simple car like an Austin A35 or a Wolseley Hornet, than you can in the big, fire-spitting super-cars that Hammond and I thump round the track every week. เขาเลยยืนหยัดว่า ในรถขนาดเล็กคุณจะรู้สึกสนุก อย่างพวก ออสติน เอ35 หรือโวลซีเลย์ ฮอร์เน็ต มากกว่ารถซุเปอร์คาร์ เครื่องยักษ์ไฟแลบ Episode #18.3 (2012)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpHe thumped his hat flat.
thumpThey had been thumping the drum all along.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตระหน่ำ[V] hit, See also: thump, batter, blow, strike, Syn. กระหน่ำ, ถล่ม, Example: ศัตรูตระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ฝ่ายเราตั้งตัว, Thai definition: รุกรานหรือโจมตีอย่างซ้ำๆ หนักๆ
กระแทกกระทั้น[V] bang things, See also: thump, Syn. กระฟัดกระเฟียด, Example: ็หล่อนกระแทกกระทั้นใส่พ่อเมื่อถูกขัดใจ, Thai definition: กระแทกเสียงหรือกระแทกสิ่งของให้รู้ว่าไม่พอใจหรือโกรธ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang   
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner
CMU Pronouncing Dictionary
THUMP   TH AH1 M P
THUMPS   TH AH1 M P S
THUMPED   TH AH1 M P T
THUMPER   TH AH1 M P ER0
THUMPING   TH AH1 M P IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
thump  (v) θˈʌmp
thumps  (v) θˈʌmps
thumped  (v) θˈʌmpt
thumping  (v) θˈʌmpɪŋ
EDICT JP-EN Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ゴツン;ごつん[, gotsun ; gotsun] (adv) thud; thump; bang [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]
Time: 0.0112 seconds, cache age: 17.857 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม