Schlussverkauf แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ schlussverkauf  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -schlussverkauf-, *schlussverkauf*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *schlussverkauf*
Longdo Approved DE-TH
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the biggest sale in the history of our county. Der größte Schlussverkauf in der Geschichte des Landes! What a Way to Go! (1964)
The Palmach fight barefoot in the hills while the stores in Allenby Road have sales. Die Palmach kämpft barfuß und in der Allenby Road ist Schlussverkauf! Cast a Giant Shadow (1966)
It'II be out of date by the January sales. Zum Winterschlussverkauf ist das out. Casino Royale (1967)
Are you guys having a sale? Gibt es einen Schlussverkauf? Love and Death (1975)
You think I'd sell out? Sie denken wohl, mich gibt's im Schlussverkauf! The Eagle Has Landed (1976)
Enjoy the winter clearance sale at Howlands. Winterschlussverkauf bei Howlands. Slap Shot (1977)
Right down to the wire for the last two days of our carnival of values price-slasher sale. Bis zum Schluss in den letzten zwei Tagen unseres Karneval-Preiskiller Sonderschlussverkaufs. Over the Edge (1979)
There's a sale at Penny's! Schlussverkauf bei Penny's! Airplane! (1980)
Come back, you! Bei den Kippen ist heute Sommerschlussverkauf! Wer zuerst kommt, malt zu erst! Bomber (1982)
Big winter sale with jazz concert Winterschlussverkauf mit Jazzkonzert L'Africain (1983)
Rumor has it there's a big white sale going on. Angeblich gibt's hier Handtücher im Schlussverkauf. Weird Science (1985)
Hazel. Sie läuft rum, schwingt ihre Kreditkarte, als wär der letzte Tag vom Schlussverkauf. Short Circuit (1986)
I guess we're gonna miss the big sale too. Dann werden wir wohl auch den Schlussverkauf verpassen? Daddy's Home (1987)
I decided to wait for the big Columbus Day sale. - Ich warte bis zum Schlussverkauf. Can't Buy Me Love (1987)
You've got a vivid imagination. Hast du wohl im Schlussverkauf bei Cher ergattert, was? Ha, ha, ha! We Are Family (1988)
Maybe there's a white sale someplace. Vielleicht ist irgendwo Schlussverkauf. Buck Saves the Day (1989)
That place is about to have the sale of the century. Dort findet der Schlussverkauf des Jahrhunderts statt. Seinfeld (1989)
Was a two-for-one sale, pal. Zwei-für-eins Schlussverkauf, Kumpel. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They're having that midnight sale. Dort findet ein Mitternachtsschlussverkauf statt. Wabbit Season (1990)
And please note, tomorrow many stores are participating in the one-day sale with discounts of up to 60%... Und denken Sie bitte daran, morgen bieten viele Geschäfte einen Schlussverkauf mit Rabatten von bis zu 60%... F/X2 (1991)
Sale Schlussverkauf Frankie and Johnny (1991)
It was the winter warehouse sale. Sie haben gerade Schlussverkauf. Forever Jung (1992)
Mrs Chapman. I just wanted to mention there's a sale tomorrow in the full-figured ladies' department. Ab morgen ist Schlussverkauf in der Abteilung für vollleibigere Damen. Jill's Birthday (1992)
Must be out of season. Muss Schlussverkauf sein. Mad Dog and Glory (1993)
My castle is not for sale, I own it, Count. Ich habe keinen Schlussverkauf, ich mein, das Schloss wird nicht verkauft. The Visitors (1993)
Unwrap it and be surprised by how wonderful it is instead of having it shoved in my face like half-off coupons at a swap meet. Weihnachten auspacken und bewundern, ohne dass man's mir aufdrängt wie beim Schlussverkauf. Season's Greedings (1994)
Man, he ran over you like a woman in a shoe sale. Er hat dich über den Haufen gerannt... wie eine Frau beim Schlussverkauf im Schuhladen. A Bundy Thanksgiving (1996)
Dear Lord I know we haven't talked to you since the 4th of July blowout sale but with three more shopping days until Christmas we ask you to protect us as we stare into the valley of the shadow of thighs. Lieber Gott, ich weiß, wir haben... seit dem Sommerschlussverkauf nicht mehr mit dir gesprochen... aber es sind nur noch drei verkaufsoffene Tage bis Weihnachten... und wir bitten dich, uns zu beschützen... die wir schauen ins finstere Tal der Schatten der Schenkel. God Help Ye Merry Bundymen (1996)
That place is about to have the sale of the century. Dort findet der Schlussverkauf des Jahrhunderts statt. The Millennium (1997)
//Listen, red light, yellow light, green light, go// - Danke. Habe ich im Schlussverkauf... Coyote Ugly (2000)
- I got it on bargain. - Den habe ich vom Schlussverkauf. The Bench (2000)
Maybe next sale I will do that Vielleicht beim nächsten Schlussverkauf. Roy Hattersley (2000)
I went to April Fool's and absolutely everything was on sale. Bei "April Fool's" war ein riesiger Schlussverkauf. Family (2000)
On sale. Schlussverkauf. Zoolander (2001)
There's possibility of rain later today but there's a big sale at the mall so get out there now and getshopping. Fürspäter erwarten wir zwarRegen, aberim Zentrum ist Schlussverkauf. Also ab zum Shopping! The Point Men (2001)
The fact that everywhere we looked for Manuelo had a sale was... you know, a happy coincidence. Dass in jedem Laden, in dem wir Manuelo suchten, ein Schlussverkauf stattfand, war nur ein glücklicher Zufall. Manuelo in the Middle: Part 2 (2001)
Was he on sale? - Schlussverkauf? A Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
I got copies for everyone, so let's leave the Barney's clearance sale reenactment for another day, shall we? Abzüge gibt's für alle. Also beherrscht euch gefälligst ein wenig, das hier ist kein Schlussverkauf. Dear Emily and Richard (2003)
Wouldn't you rather be at Geoffrey? They're having a sale on stripes! Wärst du nicht lieber beim Schlussverkauf im Jeffrey's? The Catch (2003)
- It's sales day today. - Heute ist Schlussverkauf. Before Sunset (2004)
Since we're having our summer sales... I'll let you steal him for just two gold coins. Und weil gerade Sommerschlussverkauf ist, dürft ihr ihn für 2 Goldstücke haben! The Twins Effect II (2004)
I'll have it announced with the next blue light special. Und zwar bei Ihrem nächsten Schlussverkauf. Nickel and Dimed (2004)
Well, when we had your parts, they were on sale. Als wir deine Teile noch geführt haben, waren sie im Schlussverkauf! Robots (2005)
-Okay, look, Jeff I don't like to use my gun unless it's in self-defense or at a really good sale but if you don't go back and get those CHCs, I have to-- You know, I have to shoot you. Ich greife nur aus Notwehr zur Waffe oder bei Schnäppchen im Schlussverkauf, aber wenn du uns die Ausdrucke nicht besorgst, muss ich dich erschießen. Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
bargain-hunting with her although he hated shopping, and reading Sputnik Sweetheart out loud to her. Er ging mit ihr zum Schlussverkauf, obwohl er das hasste, las ihr Murakamis 'Sputnik Sweetheart' vor. Paris, je t'aime (2006)
Oh, good. Were they having a sale? Hatten die da gerade Sommerschlussverkauf? Memento Mori (2006)
It was on sale. Es war im Schlussverkauf. SeinfeldVision (2007)
It was on sale. Es war im Schlussverkauf. SeinfeldVision (2007)
They were on sale! Sie waren im Schlussverkauf. My Growing Pains (2007)
Or we won't be on time for the ghost gate opening ceremony Sonst wird es zu spät für den Rummelplatz beim Höllentor. GEISTERMONAT URNENPLATZ-SCHLUSSVERKAUF IM STUPA God Man Dog (2007)

DING DE-EN Dictionary
Ausverkauf { m }; Schlussverkauf { m } | Ausverkäufe { pl }; Schlussverkäufe { pl }clearance sale | clearance sales [Add to Longdo]
Winterschlussverkauf { m } | Winterschlussverkäufe { pl }winter sale | winter sales [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5557 seconds, cache age: 29.592 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม