Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ SWF แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
2 ผลลัพธ์ สำหรับ swf  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -swf-, *swf*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
An SWF Exports. SWF Exporte. Unnatural Habits (2013)
SWF. SWFUnnatural Habits (2013)
Time: 0.023 seconds, cache age: 3.864 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม