Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ STINK แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


102 ผลลัพธ์ สำหรับ stink  S T IH1 NG K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stink-, *stink*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stink(vi) ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. reek
stink(n) กลิ่นเหม็น, Syn. reek, stench
stink(n) เรื่องอื้อฉาว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. scandal
stinky(adj) มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, fetid, smelly
stinker(n) สิ่งที่ยากลำบาก, See also: สิ่งที่ไม่น่าภิรมย์
stinker(n) คนที่เลวทราม, Syn. bad behaver
stinker(n) นกในตระกูลนกเพทเร็ล
stink of(phrv) ส่งกลิ่นเหม็นของหรือจาก, Syn. smell of, stink with
stinkbug(n) แมลงตัวแบนชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
stinking(adj) มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, smelly

Hope Dictionary
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling, offending

Nontri Dictionary
stink(n) ความเหม็นโฉ่,กลิ่นเหม็น,ความฉาวโฉ่
stink(vi) ส่งกลิ่นคลุ้ง,มีกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่น,เสื่อมทราม
stinkard(n) ผู้ฉาวโฉ่,คนมีชื่อเลว,ความเลวทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Show me a wound. You stink of surrender. คุณเหม็นของชายหนุ่มคนหนึ่ง ยอมแพ้ How I Won the War (1967)
- One bastard stinks to high heaven. ไอ้หนึ่งลงไปที่ถนน เหม็นไปสวรรค์สูง How I Won the War (1967)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island. เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
You step in this stuff and you'll stink forever. ถ้าไปเหยียบโดนไอ้สิ่งนั่น\ มันจะติดตัวเธอไปตลอดกาล Labyrinth (1986)
I said it stinks because it stinks! ฉันบอกว่ามันเหม็น ก็เพราะมันเหม็น! Akira (1988)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place! เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง Big (1988)
Flies, stink bugs. แมลงวันแมลงกลิ่นเหม็น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They say I stink. Well, I'll tell you, all of y'all stink to me. พวกเขาว่าฉันตัวเหม็น พวกนายทุกคน ก็ตัวเหม็นสำหรับฉัน Of Mice and Men (1992)
Τhey say he never washes and stinks like a goat. เห็นว่าเขาไม่เคยอาบน้ำและตัวเหม็นมาก Malèna (2000)
Madam! It's a Stink God? นั่นเทพแห่งความเหม็น? Spirited Away (2001)
Something's fishy Didn't seem like a Stink God, to me... กลิ่นเหม็นคาว ไม่เหมือนเทพแห่งความเหม็น... Spirited Away (2001)
that's no Stink God in there! นี่ไม่ใช่เทพแห่งความเหม็น! Spirited Away (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stinkHe is raising a big stink over a minor glitch.
stinkI'll bid farewell to this stinking school.
stink"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"
stinkIt's really stinky.
stinkProper praise stinks.
stinkSomething stinks here.
stinkThat movie stinks!

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ห่วยแตก(v) stink, See also: be poor, be bad, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ผลงานชิ้นนี้ห่วยแตกที่สุด ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai Definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
เน่าเหม็น(adj) stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เหม็น(adj) stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai Definition: มีกลิ่นไม่ดี
อับ(adj) smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai Definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
กลิ่นคาว(n) fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai Definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
เขียว(adj) rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
โขลง(adj) rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
โขง(adj) rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขลง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
คาว(adj) fishy, See also: stinking, smelly, Syn. กลิ่นคาว, Example: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก, Thai Definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
ความเหม็น(n) stink, See also: stench, fetidness, Syn. ความหอม, Example: ลมหายใจตุๆ ของมันรดหน้าตาเขาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเหม็นและน่าสะอิดสะเอียน, Thai Definition: การที่มีกลิ่นไม่ชวนดม, การมีกลิ่นไม่ดี, การได้รับกลิ่นไม่ดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
คาว[khāo] (adj) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking  FR: suspect ; douteux ; louche
เขียว[khīo] (adj) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome
กลิ่นคาว[klin khāo] (n, exp) EN: fishy smell ; stinking smell  FR: odeur suspecte [f]
กลิ่นทัว[klin tūa] (n, exp) EN: body odour = body odor (Am.) ; stink of sweat  FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
แมงแคง[maēng khaēng] (n) EN: Stink Bug
แมลงแคง[malaēng khaēng] (n) EN: Stink Bug
แมลงแคงเขียว[malaēng khaēng khīo] (n, exp) EN: Stink Bug
เหม็น[men] (v) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong  FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เหม็น[men] (adj) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome  FR: malodorant ; puant

CMU Pronouncing Dictionary
STINK S T IH1 NG K
STINKS S T IH1 NG K S
STINKY S T IH1 NG K IY0
STINKBUG S T IH1 NG K B AH0 G
STINKERS S T IH1 NG K ER0 Z
STINKING S T IH1 NG K IH0 NG
STINKBUGS S T IH1 NG K B AH0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
stink (v) stˈɪŋk (s t i1 ng k)
stinks (v) stˈɪŋks (s t i1 ng k s)
stinker (n) stˈɪŋkər (s t i1 ng k @ r)
stinkers (n) stˈɪŋkəz (s t i1 ng k @ z)
stinking (v) stˈɪŋkɪŋ (s t i1 ng k i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
臭味[chòu wèi, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ, ] stink; fumes, #20,144 [Add to Longdo]
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]
恶臭[è chòu, ㄜˋ ㄔㄡˋ, / ] stink, #27,889 [Add to Longdo]
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] stinking reputation; notorious far and wide, #78,946 [Add to Longdo]
臭烘烘[chòu hōng hōng, ㄔㄡˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ, ] stinking, #90,924 [Add to Longdo]
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance, #111,794 [Add to Longdo]
臭熏熏[chòu xūn xūn, ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄒㄩㄣ, / ] stinking, #487,213 [Add to Longdo]
浊臭熏天[zhuó chòu xūn tiān, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄊㄧㄢ, / ] stinks to high heaven [Add to Longdo]
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐 [Add to Longdo]
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution) [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย

DING DE-EN Dictionary
Stinkbombe {f} | Stinkbomben {pl}stink bomb | stink bombs [Add to Longdo]
Stinker {m} | Stinker {pl}stinker | stinkers [Add to Longdo]
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.] [Add to Longdo]
stinkbesoffen {adj} [ugs.]stinkung drunk [Add to Longdo]
stinken (nach) | stinkend | gestunken | er/sie/es stinkt | ich/er/sie/es stank | er/sie/es hat/hatte gestunken | ich/er/sie/es stänketo stink {stank, stunk; stunk} (of) | stinking | stunk | he/she/it stinks | I/he/she/it stank | he/she/it has/had stunk | I/he/she/it would stink [Add to Longdo]
stinken; miefento pong [coll.] [Add to Longdo]
stinkendfetid; foetid [Add to Longdo]
stinkend {adv}fetidly [Add to Longdo]
stinkend; übel; ranzig {adj}rank [Add to Longdo]
stinkend; widerlich {adj}stinking [Add to Longdo]
stinkendstinky [Add to Longdo]
stinkend; stinkig; miefend; miefig {adj}pongy [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy [Add to Longdo]
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded [Add to Longdo]
stinksauerhopping mad [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug [Add to Longdo]
ガン見[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye [Add to Longdo]
悪臭[あくしゅう, akushuu] (n,adj-no) stink; bad odor; bad odour; stench; (P) [Add to Longdo]
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
臭気[しゅうき, shuuki] (n) bad smell; stink; (P) [Add to Longdo]
臭亀;草亀[くさがめ;クサガメ, kusagame ; kusagame] (n) (1) (uk) Chinese pond turtle (Chinemys reevesii); Reeves' turtle; (2) (See 椿象) stink bug; shield bug [Add to Longdo]
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.332 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม