SORCERY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


32 ผลลัพธ์ สำหรับ sorcery  S AO1 R S ER0 IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sorcery-, *sorcery*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sorcery(n) วิชาการใช้เวทมนตร์, Syn. black magic, divination

Hope Dictionary
sorcery(ซอร'ซะรี) n. วิชาหมอผี, วิชาพ่อมด, เวทมนตร์คาถา, เวทมนตร์., See also: sorcerous adj. sorcerously adv., Syn. conjuration

Nontri Dictionary
sorcery(n) อาคม, คาถา, เวทมนตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the oath I took, when I entered the Royal Sorcery Academy. นั้นคือสัตปฏิญาณที่ผมให้ไว้ เมื่อตอนที่อยู่ในโรงเรียนเวทย์หลวง Howl's Moving Castle (2004)
He thinks sorcery is a poor man's weapon against injustice. เขาคิดว่าเวทมนตร์คาถา จะเป็นอาวุธของคนยากไร้ ที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรมได้ Milarepa (2006)
What sorcery is this? นี่มันเวทย์มนต์อะไร ? The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I can't tell the king it's caused by sorcery until I am completely certain. ข้าไม่สามารถบอกพระราชาได้ จนกว่าจะแน่ใจ เพราะมันอาจเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself. เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
It looks like he was attempting to combine some kind of sorcery and scientific formula. มันดูเหมือนว่าเขา\ พยายามที่จะผสม เวทมนตร์บางอย่าง เข้ากับสูตรทางวิทยาศาสตร์ Sherlock Holmes (2009)
I'm going to give you the basics. Strictly Sorcery 101. Put on the ring. จะสอนพื้นฐานวิชาเวทมนตร์ 101ให้ สวมแหวนเลย The Sorcerer's Apprentice (2010)
So, wait. Is sorcery science or magic? ตกลงว่าเวทมนตร์เป็นวิทยาศาสตร์หรือพลังวิเศษกันแน่ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Sorcery requires complete focus. การเป็นจอมเวทย์ต้องใช้สมาธิ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Seems like it was only yesterday that we used sorcery to burn your village to the ground, come in and snatch you. ดูเหมือนมันเป็นเพียงเมื่อวานนี้ ที่เราใช้เวทมนตร์เผาหมู่บ้านเจ้าจนราบ แล้วเข้าไปลักพาตัวเจ้ามา Your Highness (2011)
What sorcery is this? นี้มันอะไรกันละเนี้ย Nightsisters (2011)
There is sorcery at work here. มีคนใช้เวทมนตร์ที่นี่ Lamia (2011)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เวทมนตร์(n) magic, See also: sorcery, incantation, spell, Syn. เวทมนตร์คาถา, คาถา, มนตร์, Example: เขาท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai Definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ทำคุณ[thamkhun] (v) EN: carry out the sorcery
เวท[wēt] (n) EN: sorcery ;magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula  FR: incantation [ f ]
เวทมนตร์[wētmon] (n) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft  FR: magie [ f ] ; sorcellerie [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
SORCERY S AO1 R S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
sorcery (n) sˈɔːsəriː (s oo1 s @ r ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
妖术[yāo shù, ㄧㄠ ㄕㄨˋ,   /  ] sorcery #67,610 [Add to Longdo]
邪术[xié shù, ㄒㄧㄝˊ ㄕㄨˋ,   /  ] sorcery [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
魔法[まほう, mahou] (n) magic; witchcraft; sorcery; (P) #1,559 [Add to Longdo]
魔術[まじゅつ, majutsu] (n, adj-no) (1) black magic; sorcery; (2) magic tricks; juggling; (P) #4,781 [Add to Longdo]
呪術[じゅじゅつ, jujutsu] (n) magic; sorcery; incantation #16,365 [Add to Longdo]
邪術[じゃじゅつ, jajutsu] (n) (1) evil ways; (2) sorcery [Add to Longdo]
魔導;魔道[まどう, madou] (n) (1) (魔道 only) heresy; evil ways; (2) sorcery; magic [Add to Longdo]
魔道書;魔導書[まどうしょ, madousho] (n) grimoire; book of magic; book of sorcery [Add to Longdo]
妖術[ようじゅつ, youjutsu] (n) black magic; black art; witchcraft; sorcery [Add to Longdo]
巫術[ふじゅつ, fujutsu] (n) divination; sorcery; witchcraft [Add to Longdo]
巫女寄せ[みこよせ, mikoyose] (n) spiritism; necromancy; sorcery [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5392 seconds, cache age: 13.049 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม