Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ PREVIOUSLY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ previously  P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -previously-, *previously*, previous

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
previously(adv) แต่ก่อน, Syn. earlier, beforehand

Nontri Dictionary
previously(adv) เมื่อก่อนนี้, แต่ก่อน, แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mutant reptiles and amphibians provide new and previously unimagined taste sensations. สัตว์เลื้อยคลานกลายพันธุ์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกเตรียมและก่อนที่ จะไม่จินตนาการถึงรสชาดของมัน eXistenZ (1999)
Previously on Smallville: ความเดิมตอนที่แล้วในสมอลล์วิลล์ Metamorphosis (2001)
We previously lived in the neighbor of the Week ก็คนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตด้วยไงล่ะ Sex Is Zero (2002)
Previously on The O.C. It's about your father. ก่อนหน้านี้กับ The O.C/มันเกี่ยวกับพ่อคุณ The O.C. (2003)
Previously on Lost: ความเดิมจากตอนที่แล้ว Tabula Rasa (2004)
Previously on criminal minds... anyone recognize these faces? ก่อนหน้านี้ใน Criminal Minds มีใครจำหน้าเหล่านี้ได้ไหม Compulsion (2005)
Previously on Prison Break. ความเดิมตอนที่แล้ว ของ Prison Break Allen (2005)
Previously on Prison Break. ความเดิมตอนที่แล้ว: Cute Poison (2005)
Previously on Prison Break: ความเดิมตอนที่แล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Previously on Prison Break... ตอนที่แล้วของ Prison Break Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Previously on Smallville... ความเดิม... ....... Arrival (2005)
Previously on Supernatural. .. Dead in the Water (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
previouslyHe arrived two days previously.
previouslyHowever that involved a mountain of previously unconsidered problems.
previouslyI am sorry I am previously engaged.
previouslyNew York is one of the cities that I previously thought that I wanted to visit.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เมื่อก่อน(adv) before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai Definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
แต่ก่อนแต่กี้(adv) in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน(adv) formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
กระโน้น(adv) previously day, See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times, Syn. ครั้งโน้น, Ant. ปัจจุบัน, Example: เมื่อครั้งกระโน้นเคยมีหนังกลางแปลงมาฉายในหมู่บ้านเรา แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
ครั้งกระโน้น(adv) previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
คราวก่อน(adv) previously, See also: on the previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Example: น้าของหล่อนสวยขึ้นจนผิดตาไว้ผมทรงใหม่ไม่สั้นอย่างคราวก่อน, Thai Definition: ที่ผ่านมา
ก่อน(adv) formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อก่อนนี้(adv) formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ก่อนหน้านี้(adv) previously, See also: formerly, Syn. ก่อนหน้า, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ก่อนหน้านี้ วิทยากรเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอื่นมาแล้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ครั้งก่อน[khrang køn] (adv) EN: formerly ; previously
ครั้งกระโน้น[khrang kranōn] (adv) EN: previously
ครั้งโน้น[khrang nōn] (n, exp) EN: previously day
ก่อน[køn] (adv) EN: previously ; formely  FR: précédemment
ก่อนหน้านี้[kønnānī] (adv) EN: previously ; formerly ; in former times  FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
เมื่อก่อน[meūakøn] (adv) EN: before ; previously ; formely ; prior to  FR: autrefois ; jadis
แต่ก่อน[taēkøn] (adv) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago  FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement
ตามเดิม[tām doēm] (adv) EN: as before ; as previously ; as it was  FR: comme avant

CMU Pronouncing Dictionary
PREVIOUSLY P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
previously (a) prˈiːvɪəʳsliː (p r ii1 v i@ s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] previously; formerly, #5,636 [Add to Longdo]
早先[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, ] previously; before, #23,385 [Add to Longdo]
其先[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, ] previously; before that; up to then, #58,365 [Add to Longdo]
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, ] previously [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] TH: (ทำ)ไว้ก่อน  EN: previously

DING DE-EN Dictionary
vorbestraftpreviously convicted [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] (n, vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen) [Add to Longdo]
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]
既出[きしゅつ, kishutsu] (n, adj-no) something previously covered (e.g. topic, question) [Add to Longdo]
既述[きじゅつ, kijutsu] (n, vs, adj-no) previously mentioned or described; aforesaid [Add to Longdo]
既卒[きそつ, kisotsu] (adj-no, n) previously graduated [Add to Longdo]
言い始める[いいはじめる, iihajimeru] (v1) (1) to say say previously unspoken thoughts; (2) to start saying; (3) to court someone [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.113 seconds, cache age: 1.306 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม