Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ PERCEPTION แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ perception  P ER0 S EH1 P SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -perception-, *perception*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
perception(n) ความเข้าใจ, See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้, Syn. awareness, recognition, mindfulness, Ant. ignorance
perception(n) แนวความคิด, See also: การแสดงความคิด, Syn. knowledge

Hope Dictionary
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ,การแลเห็น,การมองเห็น,สัญญาณ,การหยั่งรู้,ญาน,ความรู้สึก,ความรู้สึกสัมผัส,สิ่งที่มองเห็น,การรับรู้สัมผัส,การกำหนดรู้,การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส,ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

Nontri Dictionary
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
apperception(n) ความเข้าใจ,สติสัมปชัญญะ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perceptionสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perception, theories ofทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perception; aesthesia; esthesiaความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Perception in childrenการรับรู้ในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because even though the perception is that you have absolute power to do whatever you want the reality is you don't have that power sometimes if you had a really free hand if you really did what you wanted to do แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า ซีอีโอมีอำนาจสูงสุดที่จะทำอะไรก็ได้ ความจริงก็คือซีอีโอไม่มีอำนาจขนาดนั้น The Corporation (2003)
Perception management is a very interesting concept การบริหารภาพพจน์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก (คริส โคมิซาร์เยฟสกี ซีอีโอ บรรษัทเบอร์สันมาร์สเตลเลอร์, บรรษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลก) The Corporation (2003)
It's with the public perception and the public image that they are projecting. อยู่ที่ภาพพจน์และสายตาของสังคม ที่บรรษัทต้องแบกรับ The Corporation (2003)
What do you mean a different angle? What does that mean? Regarding your perception of reality. เกี่ยวกับทัศนคติของความเป็นจริง เดี๋ยวเขาจะบอกเอง I Heart Huckabees (2004)
Your everyday perceptions and give up your usual identity... และช่วยให้ลืมความเป็นตัวตนแบบเดิม I Heart Huckabees (2004)
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers. รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ L.D.S.K. (2005)
Perception creates a lot of pressure. รู้แบบนี้ก็ทำให้เกิดความกดดัน Bombshell (2008)
HAS CHANGED, AND SO HAS HIS ROLE IN IT. AND THAT OF HIS FAMILY. HIS PERCEPTION OF HIS HOME LIFE ที่บ้าน เขาจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นลูกผู้ชาย เป็นพ่อและสามีที่ล้มเหลว Normal (2008)
We have to undermine their perception that we're an invading army laying siege to their home. เราต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราส่งกำลังเข้าไป Minimal Loss (2008)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth. แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
Well, that perception would be entirely wrong. อืม ความรู้สึกนี้มันน่าจะผิดนะ Episode #3.1 (2009)
Something about his perception triggers his fixation. และความรู้สึกนั้นกระตุ้นความสนใจเขา Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptionAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
perceptionI'm afraid my depth perception is very poor.
perceptionIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
perceptionPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
perceptionThe perception of beauty is a moral test.
perceptionThe problem lies in the fact that the necessary gap is bridged by perception.
perceptionThe simple perception of natural forms is a delight.
perceptionWhich means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ญาณ(n) perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai Definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การเก็บ[kān kep] (n) EN: saving  FR: conservation [f] ; perception [f]
การมองเห็น[kān mønghen] (n) EN: vision  FR: perception visuelle [f]
การรับรู้[kān raprū] (n) EN: recognition . perception
สติ[sati] (n) EN: consciousness ; mind ; conscience ; sense  FR: conscience [f] ; esprit [m] ; pensée [f] ; perception [f]
ญาณ[yān] (n) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight  FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
ญาณวิถี[yānwithī] (n) EN: means of perception

CMU Pronouncing Dictionary
PERCEPTION P ER0 S EH1 P SH AH0 N
PERCEPTIONS P ER0 S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
perception (n) pˈəsˈɛpʃən (p @1 s e1 p sh @ n)
perceptions (n) pˈəsˈɛpʃənz (p @1 s e1 p sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, ] perception; awareness, #12,987 [Add to Longdo]
知觉[zhī jué, ㄓ ㄐㄩㄝˊ, / ] perception, #14,010 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
エスパー[esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
パーセプション[pa-sepushon] (n) perception [Add to Longdo]
リスク認知[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
勘の良い人[かんのいいひと, kannoiihito] (n) person of quick perception [Add to Longdo]
感知[かんち, kanchi] (n,vs) perception [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4688 seconds, cache age: 1.771 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม