Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ PENETRATE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
63 ผลลัพธ์ สำหรับ penetrate  P EH1 N AH0 T R EY2 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -penetrate-, *penetrate*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
penetrate[VT] แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate[VT] ขยายอิทธิพล, See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate[VT] ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate[VT] เข้าใจ, Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate[VT] สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก), Syn. insert, Ant. withdraw
penetrate to[PHRV] เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
penetrate into[PHRV] แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
penetrate with[PHRV] แพร่กระจายไปด้วย, See also: อบอวลไปด้วย, Syn. imbue with, permeate with
penetrate through[PHRV] ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน
Hope Dictionary
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate
Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penetrateA nail penetrated the car tyre.
penetrateI finally penetrated the meaning of the riddle.
penetrateIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
penetrateMicrowaves penetrate the food in the oven.
penetrateThe bullet penetrated him.
penetrateThe bullet penetrated his chest.
penetrateThe bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.
penetrateThe bullet penetrated his muscular chest.
penetrateThe bullet penetrated the partition.
penetrateThe cold soon penetrated his quilted jacket.
penetrateThe light penetrate the darkness.
penetrateThe rain penetrated my clothes.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หยั่งลึก[V] penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
สอดใส่[V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
รู้ทันเหตุการณ์[V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
ตามทัน[V] see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
ทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ด้นดั้น[V] penetrate, See also: force one's way through, Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง, Example: ไม่ว่าจะยากเย็นเช่นไร เขาก็จะด้นดั้นไปหาเธอ
กำซาบ[V] permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai definition: ซึมซาบเข้าไป
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through   FR: forcer le passage
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through   FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in   
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain   FR: ressentir une douleur aiguë
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
CMU Pronouncing Dictionary
PENETRATE   P EH1 N AH0 T R EY2 T
PENETRATED   P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D
PENETRATED   P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 D
PENETRATES   P EH1 N AH0 T R EY2 T S
Oxford Advanced Learners Dictionary
penetrate  (v) pˈɛnɪtrɛɪt
penetrated  (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪd
penetrates  (v) pˈɛnɪtrɛɪts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿] penetrate, #14,199 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P) [Add to Longdo]
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
突き通る[つきとおる, tsukitooru] (v5r,vi) to penetrate [Add to Longdo]
Time: 0.0104 seconds, cache age: 228.703 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม