Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ OBEYED แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


19 ผลลัพธ์ สำหรับ obeyed  OW0 B EY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -obeyed-, *obeyed*, obey, obeye

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, you were the obedient son who always obeyed his father and didn't run away one summer and try out for the Metropolis Sharks. คงไม่ใช่หรอก, เพราะเธอก็เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอด แล้วก็ไม่เคยหนีเรียนซัมเมอร์ไปดูเกมส์ที่เมโทรโพลิสชาร์กแข่งมาก่อน Hothead (2001)
No. You could have obeyed me. ไม่ คุณต้องเชื่อฟังผม Pan's Labyrinth (2006)
You obeyed your king's orders. เจ้าฟังคำสั่งของราชา Outlander (2008)
Alpha's orders get obeyed whether we want them to or not. เป็นคำสั่งของจ่าฝูงที่ต้องเชื่อฟัง ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม The Twilight Saga: New Moon (2009)
I honoured and obeyed my commitments daily. ข้าไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของภรรยา Ironclad (2011)
She obeyed every label... เธอทำตามทุกป้ายเตือน And Lots of Security... (2011)
Annie and Reva carefully obeyed the border, but the Belarusians made an incursion into Poland to capture them. แอนนี่กับรีว่ายังอยู่ในเขตแดน แต่พวกเบลารุสลุกล้ำเข้าไปในโปแลนด์ จับกุมพวกเธอ The Outsiders (2011)
She warned us that anyone who obeyed the recall was walking into their own execution. เธอเตือนพวกเราว่าใครก็ตาม ที่ทำตามคำสั่งเรียกกลับ กำลังเดินเข้าไปในแดนประหารตัวเอง 3.0 (2012)
I have obeyed you, both in neither seeing nor corresponding with him. ผมได้ทำตามที่คุณทั้งในทั้ง เห็นไม่สอดคล้องกันกับเขา The Invisible Woman (2013)
Those men obeyed orders. คนพวกนั้นเชื่อฟังคำสั่ง The Watchers on the Wall (2014)
Matter obeyed commandments we could discover, laws the Bible hadn't mentioned. เรื่องเชื่อฟังพระบัญญัติ ที่เราจะค้นพบ กฎหมายพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Vera Rubin studied the Andromeda Galaxy, she discovered that the outer stars obeyed no such rule. เธอค้นพบว่าดาวนอก เชื่อฟังไม่มีกฎดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากดาวเคราะห์ ชั้นนอกของระบบสุริยะ Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obeyedHe told me to go home and I obeyed him.
obeyedI wish I had obeyed his directions.
obeyedThe traffic rules are not often obeyed.
obeyedThis order is to be obeyed to the letter.
obeyedWe obeyed the rules.

CMU Pronouncing Dictionary
OBEYED OW0 B EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary
obeyed (v) ˈəbˈɛɪd (@1 b ei1 d)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.109 seconds, cache age: 163.635 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม