Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Noise แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
119 ผลลัพธ์ สำหรับ noise  N OY1 Z
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -noise-, *noise*
Possible hiragana form: のいせ

Longdo Approved EN-TH
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
noise[N] เสียงดัง, See also: เสียงรบกวน, Syn. sound, clatter
noise[VT] ป่าวประกาศ, See also: แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ (ข่าวลือ), Syn. rumor, spread
noise[VI] พูดมาก, See also: แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง
noiseless[ADJ] ซึ่งไม่มีเสียง, See also: ซึ่งไร้เสียง, เงียบ, Syn. quiet, Ant. noisy
noiselessly[ADV] อย่างไร้เสียง, See also: อย่างเงียบเชียบ
noise abroad[PHRV] ปล่อยข่าว, See also: กระจายข่าว, Syn. blaze abroad, bruit abroad
Hope Dictionary
noise(นอยซ) n. เสียง,เสียงรบกวน,เสียงดังอึกทึก
noiseproof(นอยซ'พรูฟ) adj. เก็บเสียง
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
Nontri Dictionary
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
noise(vt) ส่งเสียง,ทำเสียงดัง,ประกาศลั่น
noiseless(adj) ไม่มีเสียง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
noise๑. สัญญาณรบกวน๒. เสียงรบกวน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noise abatement zoneเขตจำกัดการใช้เสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Noise สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
Noiseเสียงรบกวน [TU Subject Heading]
Noise controlการควบคุมเสียงรบกวน [TU Subject Heading]
Noise Level Meter มาตรระดับเสียง
เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ 651 [สิ่งแวดล้อม]
Noise pollutionมลพิษทางเสียง [TU Subject Heading]
noise pollutionมลพิษทางเสียง, เสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ถ้าระดับความเข้มของเสียงเกิน 80 เดซิเบล อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him. เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
When the window's open, the train noise is almost unbearable. เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ 12 Angry Men (1957)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female. ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
You made a lot of noise my friend huh? ทำเสียงดังจริงนะพวก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion. ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
Keep the noise down. - Look what I found. - It's their uniforms. ที่นี่มองสิ่งที่ฉันพบ มันคือเครื่องแบบ ของพวกเขา Yellow Submarine (1968)
What is that noise going on up there? นั่นเเสียงอะไร ไปตรวจดูสิ Return to Oz (1985)
What kind of noise is that for a baby to make? ดนตรีแบบไหนที่เด็กๆ จะเล่นได้? The Nightmare Before Christmas (1993)
That cute nibbley noise she makes when she eats. เสียงแหล่มๆเล็กๆที่เธอทำ เวลาเธอกิน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I'm surprised you can hear anything. What's with all the noise in your brain today? ผมดีใจที่คุณได้ยินอะไรซะที, ยังมีเสียงรบกวนในหัวคุณอยู่รึเปล่า? Ghost in the Shell (1995)
I have a strange noise in my head. มีเสียงดังๆแปลกๆอยู่ในหัว All About Lily Chou-Chou (2001)
You know, you make the same noises in bed. รู้มั้ย คุณร้องเสียงเหมือนเธอเลย Ken Park (2002)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noiseAccustom a hunting dog to the noise of a gun.
noiseA loud noise in the night scared him.
noiseA loud noise made him jump.
noiseA noise woke her up.
noiseA sudden loud noise broke in on my meditation.
noiseA sudden noise abstracted their attention from the game.
noiseAt that instant it exploded with a great noise.
noiseBlackie makes a lot of noise while he eats.
noiseBoys, don't make any noise.
noiseCan you hear the noise of the waves on the beach?
noiseCan you keep the noise down?
noiseCan you put up with the noise?
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สัญญาณรบกวน[N] noise, Syn. เสียงรบกวน, Example: ภาพที่ไม่ชัดเจนอาจเกิดจากสัญญาณรบกวนที่มาจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ, Thai definition: เสียงที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่ได้ยินอย่างชัดเจน
รณ[N] noise, See also: voice, sound, Syn. เสียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระแสง[N] sound, See also: noise, voice, tone, Syn. เสียง, Example: ท่านมีกระแสงที่แจ่มใส
กระแสเสียง[N] sound, See also: noise, voice, Syn. คลื่นเสียง, Example: กระแสเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูเราเกิดจากการสั่นสะเทือนของต้นเสียง
ระดับเสียง[N] volume level, See also: noise level, loudness, Example: เครื่องพรินเตอร์เครื่องนี้มีระดับเสียงประมาณ 45 เดซิเบล, Count unit: เดซิเบล, Thai definition: ความดังของเสียง
เสียงดัง[N] loud sound, See also: noise, Example: ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ มีคนมาทำเสียงดัง จนเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai definition: เสียงที่บังเกิดขึ้นอย่างแรง
ความดัง[N] loudness, See also: noise, clamor, Ant. ความค่อย, ความเงียบ, ความสงบ, Example: เครื่องตรวจการจะวัดความดังของเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน
มลพิษทางเสียง[N] noise pollution, Example: ท่านอาจารย์มีผลงานในการสอน การวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง, Thai definition: อันตรายที่เกิดจากการได้รับฟังเสียงดังเป็นเวลานานๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มลพิษทางเสียง[N] noise pollution
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīeng) EN: noise measurement   
คุณภาพเสียง[n. exp.] (khunnaphāp sīeng) EN: noise standard   FR: qualité sonore [m]
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: sound ; noise ; voice ; tone   
กระแสเสียง[n. exp.] (krasaē sīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone   
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjīn) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina   FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]
CMU Pronouncing Dictionary
NOISE   N OY1 Z
NOISES   N OY1 Z IH0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
noise  (v) nˈɔɪz
noised  (v) nˈɔɪzd
noises  (v) nˈɔɪzɪz
noiseless  (j) nˈɔɪzləs
noiselessly  (a) nˈɔɪzləsliː
noiselessness  (n) nˈɔɪzləsnəs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
噪声[zào shēng, ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] noise, #9,760 [Add to Longdo]
无声[wú shēng, ㄨˊ ㄕㄥ, / ] noiseless; noiselessly; silent, #11,029 [Add to Longdo]
响声[xiǎng shēng, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄥ, / ] noise, #18,280 [Add to Longdo]
杂音[zá yīn, ㄗㄚˊ ㄧㄣ, / ] noise, #27,713 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, ] noise of water, #35,432 [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4, #43,624 [Add to Longdo]
[tāng, ㄊㄤ, / ] noise of drums, #59,132 [Add to Longdo]
吵闹声[chǎo nào shēng, ㄔㄠˇ ㄋㄠˋ ㄕㄥ, / ] noise, #66,675 [Add to Longdo]
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] noise reduction equipment, #75,722 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] noise of bird's wings, #554,548 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Antidröhnblech {n}noise suppression plate [Add to Longdo]
Geräusch {n} | Geräusche {pl} | ein hämmerndes Geräusch | monotones Geräuschnoise | noises | a hammering noise | monotone [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}noise level [Add to Longdo]
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement [Add to Longdo]
Lärmbelastung {f}; schädliche Geräuschbelastung {f}noise pollution [Add to Longdo]
Lärmbelästigung {f}noise pollution [Add to Longdo]
Lärmmessung {f}noise measurements [Add to Longdo]
Lärmreduzierung {f}noise reduction [Add to Longdo]
Lärmschutz {m}noise protection; noise control [Add to Longdo]
Rauschschwelle {f}noise threshold [Add to Longdo]
Rauschunterdrückung {f}noise suppression [Add to Longdo]
Schalldämmsystem {n}noise control system [Add to Longdo]
Störfestigkeit {f}noise immunity [Add to Longdo]
Straßenlärm {m}noise of the traffic [Add to Longdo]
Abrollgeräusch {n} auf rauher Straßenoise on rough road [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ごみ音;ゴミ音[ごみおん(ごみ音);ゴミおん(ゴミ音), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination [Add to Longdo]
さざめき[, sazameki] (n) hubbub; din; noise [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ノイズ[のいず, noizu] noise [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] noise [Add to Longdo]
雑音バースト信号[ざつおんバーすとしんごう, zatsuon ba-sutoshingou] noise burst signal [Add to Longdo]
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio [Add to Longdo]
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
量子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]
Time: 0.0156 seconds, cache age: 128.226 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม