Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ NPL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


37 ผลลัพธ์ สำหรับ npl  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -npl-, *npl*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

Hope Dictionary
commonplaceadj. ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ , สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
downplayvt. สบประมาท, ดูหมิ่น, ป้ายร้าย, Syn. play down, make little of
nonplus(นอน'พลัส, นอนพลัส') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด. n. ภาวะที่ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด, Syn. perplex
screenplay(สครีน'เพล) n. บทภาพยนตร์, ภาพยนตร์
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น, น่าเบื่อ, Syn. disagreeable
unplug(อันพลัก') vt. เอาจุกออก

Nontri Dictionary
commonplace(adj สามัญ, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ) ซากๆ
commonplace(n สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆ) ซากๆ
screenplay(n) บทหนัง, บทภาพยนตร์
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่สนุก, ไม่ราบรื่น

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หนี้เสีย(n) non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai Definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
หนี้เสีย(n) non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai Definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [ m ] ; script [ m ]
การวางแผนกลยุทธ์[kān wāngphaēn konlayut] (n, exp) EN: strategic nplanning  FR: plan stratégique [ m ]
เกะกะ[keka] (v) EN: be unplesant to look at ; offend the eye ; be an eyesore
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue
เข็ดฟัน[khet fan] (v, exp) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth
ความน่าเบื่อ[khwām nābeūa] (n) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness  FR: ennui [ m ]
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
เหล็กวิลาด[lek wilāt] (n, exp) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate
ไม่ได้วางแผน[mai dāi wāngphaēn] (adj) EN: unplanned
น่าเบื่อ[nābeūa] (x) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace  FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal

Longdo Approved DE-TH
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้

EDICT JP-EN Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp, v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おざなりになって[ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
アンプラグド[anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music) [Add to Longdo]
アンプレイアブル;アンプレヤブル;アンプレーアブル;アンプレアブル[anpureiaburu ; anpureyaburu ; anpure-aburu ; anpureaburu] (n, adj-no) unplayable [Add to Longdo]
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp, v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
何の変哲も無い;何の変哲もない[なんのへんてつもない, nannohentetsumonai] (adj-i) ordinary; plain; commonplace [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1121 seconds, cache age: 33.53 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม