Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ MIME แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


64 ผลลัพธ์ สำหรับ mime  M AY1 M
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mime-, *mime*
Possible hiragana form: みめ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mime(n) การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
mime(vi) แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด, See also: แสดงละครใบ้
mime(vt) แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mime(n) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด, See also: คนแสดงละครใบ้, Syn. mime artist
mime(n) นักแสดงล้อเลียน, Syn. mimic
mime(n) ตัวตลก, See also: นักแสดงละครตลก, Syn. jester, comedian, clown
mimer(n) ผู้แสดงละครใบ้
mimesis(n) การทำสำเนา
mimetic(adj) ซึ่งล้อเลียน
mimeograph(n) เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข

Hope Dictionary
mime(ไมม, ฺ มิม) n. ละครใบ้, โขน, การแสดงท่าทางล้อเลียน, ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน, จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimeo(มิม'มีโอ) n., vt. =mimeograph (ดู)
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic, adj. mime

Nontri Dictionary
mime(n) การแสดงละครตลก, ละครใบ้
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา, เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา, ทำสำเนา, โรเนียว
pantomime(n) โขน, ละครใบ้, วิจิตรทัศนา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mimeละครไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mimeละครไมม์ [TU Subject Heading]
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can mime words too. Watch. คุณสามารถใบ้คำเกินไป นาฬิกาข้อมือ Showtime (2002)
- There are mimes in the next room. - มีพวกละครใบ้อยู่นอกห้อง The Nanny Diaries (2007)
Just stand there, look at him and do a mime show? งั้นเข้าไปยืนมองหน้าเค้า แล้วก็เล่นละครใบ้ให้เค้าดูดีมั้ย You Don't Know Jack (2010)
He can mime your movements and store them in memory. มันเลียนแบบท่าทางเรา แล้วก็จำไว้ในเมมโมรี่ Real Steel (2011)
You go out there and you show them how frightening mimes can be. ลุยให้มันรู้ว่า ละครใบ้น่ากลัวแค่ไหน The Angry Birds Movie (2016)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โรเนียว(n) duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai Definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว(n) duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count Unit: แผ่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การพรางตัวของสัตว์[kān phrāng tūa khøng sat] (n, exp) FR: mimétisme animal [ m ]
ละครใบ้[lakhøn bai] (n) EN: mime  FR: mime [ m ]
ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา[phīseūa choēng lāi thammadā] (n, exp) EN: Common Mime

CMU Pronouncing Dictionary
MIME M AY1 M
MIMEOGRAPH M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary
mime (v) mˈaɪm (m ai1 m)
mimed (v) mˈaɪmd (m ai1 m d)
mimes (v) mˈaɪmz (m ai1 m z)
mimetic (j) mˈɪmˈɛtɪk (m i1 m e1 t i k)
mimeograph (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
mimeographs (v) mˈɪmɪəʳgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
mimeographed (v) mˈɪmɪəʳgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
mimeographing (v) mˈɪmɪəʳgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

DING DE-EN Dictionary
mimen | den Unschuldigen mimento play; to act | to act the innocent [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] (n-adv, n-t) early dawn; grey of morning; gray of morning; (P) #9,451 [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof #10,471 [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) { comp } Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
やか[yaka] (suf, adj-na) (See しめやか, 華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
らか[raka] (suf, adj-na) (See 高らか, 清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
パントマイム[pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
網目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
網目状網[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]
マイム[まいむ, maimu] MIME [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 6.3855 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม