Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Impulse (Impulsive Noise) แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ impulse (impulsive noise)  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -impulse (impulsive noise)-, *impulse (impulsive noise)*

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Impulse (Impulsive Noise)เสียงกระทบ
เสียงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ และในแต่ละครั้งที่เกิดเสียงมีช่วงเวลาน้อยกว่า 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Time: 9.5009 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม