Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ GRUMBLINGS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


141 ผลลัพธ์ สำหรับ grumblings  G R AH1 M B AH0 L IH0 NG Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -grumblings-, *grumblings*, grumbling

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *grumblings*
CMU Pronouncing Dictionary
GRUMBLINGS G R AH1 M B AH0 L IH0 NG Z
GRUMBLINGS G R AH1 M B L IH0 NG Z
GRUMBLE G R AH1 M B AH0 L
GRUMBLED G R AH1 M B AH0 L D
GRUMBLES G R AH1 M B AH0 L Z
GRUMBLING G R AH1 M B AH0 L IH0 NG
GRUMBLING G R AH1 M B L IH0 NG

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
grumble(vi) บ่น, See also: ชอบบ่น, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ, Syn. fuss, murmur, whine
grumble(vi) คำราม, Syn. snarl, gnarl
grumble(n) การบ่น, See also: การแสดงความไม่พอใจ, Syn. complaint
grumbler(n) คนขี้บ่น
grumble at(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. complain about
grumble over(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. grumble about
grumble about(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. grumble over
grumble and grunt(sl) ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

Hope Dictionary
grumble(กรัม'เบิล) vi., vt., n. (การ) บ่น, คำราม, ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine, complain, whine

Nontri Dictionary
grumble(n) การพร่ำบ่น, การบ่น, การโอดครวญ
grumble(vi) พร่ำบ่น, บ่น, ครวญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no use in grumbling มีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose. และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม The Little Prince (1974)
Stop grumbling... เลิกพูดพล่ามได้แล้ว Train Man (2005)
If you have time for grumbling why don't you explore for yourselves? ถ้าพวกคุณมีเวลาที่จะบ่น ลองสํารวจตัวเองดูบ้าง Train Man (2005)
Why bother answering your grumbles and nonsense. ทำไมต้องทนรับฟังการบ่นและความไร้สาระ ของเธอที่แสนจะน่ารำคาญด้วยล่ะ Almost Love (2006)
- [ Grumbling ] - [ Leslie ] Just making it madder! ดอกไม้ยังไม่ตายหมดอีกเหรอ? Bridge to Terabithia (2007)
Or in anger, grumbling at each other? หรือโกรธกริ้วทะเลาะกันอยู่ Like Stars on Earth (2007)
Stop grumbling and talking back to an elder. เลิกบ่นแล้วก้เลิกพูดลับหลังคนที่แก่กว่าได้แล้ว Episode #1.13 (2009)
Perhaps he will grumble, but he might not think this way. เขาก็บ่นไปอย่างนั้นล่ะครับ, แต่ว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับ. Shining Inheritance (2009)
- [ crowd grumbling ] - [ mutters ] . When in Rome (2010)
Why are you grumbling there? ทำไมลูกเอาแต่พึมพำอยู่ตรงนั้นล่ะ? Hanamizuki (2010)
(grumbles) . Cece Crashes (2011)
Grumble. Finish and left. คุณชอบเซอร์ไพรส์แบบเด็กๆ ปล่อยลูกโป่งอะไรแบบนั้น Spellbound (2011)
♪ Drunk and grumbling on about how I can't sing ♪ # เป็นขี้เมาเอาแต่คอยบ่นถึงอะำไรที่ฉันก็อธิบายไม่ค่อยถูก # Props (2012)
( Grumbling ) And remember-- to your grave. ( Grumbling ) และ จำเอาไว้--ที่หลุมฝังศพของคุณ Married to the Job (2012)
[ Grumbles ] You Blue Belly. และฉันก็เชื่อว่า เธอปล่อยให้อะไรก็ตาม The Dark... Whatever (2012)
Grumble, grumble. Let's go! บ่น บ่น ไปกันได้แล้ว Personal Effects (2012)
Oh, my guts are grumbling. I got to snaffle something. ข้าไม่รู้ แต่ข้า ไม่ชอบท่ากระแด่วๆ ของมัน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You don't hear Jeffrey grumbling, and, he had to spend a whole day with walking dead. เจฟฟรี่ยังไม่เห็นบ่นซักคำ เขาใช้เวลาทั้งวันกับ Walking Dead นะ Economics of Marine Biology (2013)
No grumbling over duties? ไม่มีการบ่นไม่พอใจต่อหน้าที่รับผิดชอบงั้นหรือ III. (2014)
TICOLENSIC-GRANDER-KNOTTY- SPELLTINKLE-GRANDLICH- Grandlich Grumblemeyer Spelterwasser Kurstlich... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
SPELLTINKLE-GRANDLICH- GRUMBLEMEYER-SPELTERWASSER- Grandlich Grumblemeyer Spelterwasser Kurstlich... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
GRANDLICH-GRUMBLEMEYER- SPELTERWASSER-KURSTLICH- Grandlich Grumblemeyer Spelterwasser Kurstlich... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
GRANDLICH-GRUMBLEMEYER- SPELTERWASSER-KURSTLICH- Grandlich Grumblemeyer Spelterwasser Kurstlich... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
GRANDLICH-GRUMBLEMEYER- SPELTERWASSER-KURSTLICH- Grandlich Grumblemeyer Spelterwasser Kurstlich... Himbleeisen-Bahnwagen Gutenabend-Bitte... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
GRUMBLEMEYER- - Grumblemeyer... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grumblCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
grumblHe grumbled about the way they treated him.
grumblI'm fed up with her grumbling.
grumblI'm saying that if the real thing comes to her, Sekka won't have anything to grumble about.
grumblI'm tired of your everlasting grumbles.
grumblMy boss grumbled at me about my work.
grumblMy grandfather was always grumbling about something or other.
grumblShe began to grumble and then to weep.
grumblShe would often hear him grumbling to himself.
grumblStop grumbling.
grumblStop your grumbling and get the work out of the way.
grumblThis action makes me grumble.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ครวญคร่ำ(v) cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai Definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
พูดงึมงำ(v) murmur, See also: grumble, mutter, Syn. พูดพึมพำ, Example: พ่อเลี้ยงพูดงึมงำคล้ายปลอบเจ้าพลายอยู่ในเพิงข้างบ้าน, Thai Definition: พูดเสียงเบาหรืออยู่ไกลทำให้ได้ยินไม่ถนัด
พร่ำบ่น(v) grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai Definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
ขี้บ่น(adj) grumbling, See also: irritable, complaining, fussy, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Example: นิสัยที่ขี้ข่นของเธอจะทำให้สามีเบื่อมากขึ้นทุกวัน, Thai Definition: ที่ชอบพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
คนขี้บ่น(n) complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
คำราม(v) growl, See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster, Syn. ขู่คำราม, Example: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง, Thai Definition: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
งึมงำ(v) mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai Definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเปียกปากแฉะ(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น, Example: หนุ่มสาวทั้งสามจะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของสังคมดังที่คุณครูแม่เฝ้าพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะ, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเปียก(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น, Example: ฉันได้เตือนเขาจนปากเปียกแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงใคร, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
พ้อ(v) complain, See also: blame, grumble, reprove, reproach, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อ, ตัดพ้อต่อว่า, Example: คนที่ถูกขัดใจหรือไม่ได้ตามที่ตนต้องการซึ่งมักจะออกมาในรูปตัดพ้อ บ่นพึมพำ แสดงท่าไม่พอใจ, Thai Definition: พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ
พิไร(v) complain, See also: grumble, Syn. รำพัน, ร่ำว่า, ร่ำร้อง, ร่ำไร
โอดครวญ(v) complain, See also: grumble, moan, Syn. ครวญ, Example: กลุ่มคนเล็กๆ ที่ทำงานในสำนักงานมักจะโอดครวญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานเสมอ, Thai Definition: ร้องร่ำรำพัน
ตัดพ้อ(v) complain, See also: grumble, blame, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อต่อว่า, Example: ลูกชายตัดพ้อคุณพ่อว่าไม่ยอมซื้อของเล่นให้ซักที, Thai Definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
จู้จี้(v) grumble, See also: complain, to be fussy, over-particular, Example: ท่านเคยบ่นกับผมบ่อยๆ ว่าทำงานกับคนแก่ก็จู้จี้ยังงี้แหละ, Thai Definition: รบกวนเพราะไม่ถูกใจ
บ่น(v) mutter, See also: grumble, murmur, complain, Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้, Example: เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้านายบ่นลูกน้องทุกวัน วันละเรื่องสองเรื่อง, Thai Definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
กระปอดกระแปด(adv) grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai Definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร
การบ่นว่า(n) grumble, See also: complaint, grouse, murmur, Syn. การบ่น, การว่า, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า, Ant. การชมเชย, Example: การบ่นว่าของผู้ใหญ่ถือเป็นมงคลที่ดีกับตัวเรา เพราะมันคือคำสั่งสอนที่ดี
เทวศ(n) groan, See also: moan, cry, bemoan, lament, bewail, deplore, grumble, complain, murmur, Syn. เทวษ, Thai Definition: การคร่ำครวญ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ่น[bon] (n) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain  FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
การว่า[kān wā] (n) EN: grumble
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
ขี้บ่น[khībon] (adj) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy  FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
งึมงำ[ngeum-ngam] (v) EN: murmur ; mutter ; grumble  FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
โอดครวญ[ōtkhrūan] (v) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail  FR: gémir ; se lamenter
พึมพำ[pheumpham] (v) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พ้อ[phø] (v) EN: complain ; blame ; grumble
พูดงึมงำ[phūt ngeum-ngam] (v) EN: murmur ; mutter ; grumble  FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

Oxford Advanced Learners Dictionary
grumble (v) grˈʌmbl (g r uh1 m b l)
grumbled (v) grˈʌmbld (g r uh1 m b l d)
grumbler (n) grˈʌmblər (g r uh1 m b l @ r)
grumbles (v) grˈʌmblz (g r uh1 m b l z)
grumblers (n) grˈʌmbləz (g r uh1 m b l @ z)
grumbling (v) grˈʌmblɪŋ (g r uh1 m b l i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
抱怨[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, ] complain; grumble, #4,448 [Add to Longdo]
[lū, ㄌㄨ, / ] grumble; chatter, #18,091 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] grumble, #18,569 [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] grumble; garrulous, #18,678 [Add to Longdo]
诉苦[sù kǔ, ㄙㄨˋ ㄎㄨˇ, / ] grumble, #23,080 [Add to Longdo]
嘟哝[dū nong, ㄉㄨ ㄋㄨㄥ˙, / ] to mutter; to mumble complaints; to grumble, #60,495 [Add to Longdo]
磨豆腐[mò dòu fu, ㄇㄛˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to grumble; to chatter away incessantly, #101,666 [Add to Longdo]
啰唆[luō suō, ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, / ] to grumble, #128,698 [Add to Longdo]
磨叨[mò dao, ㄇㄛˋ ㄉㄠ˙, ] to grumble; to chatter, #227,541 [Add to Longdo]
少啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, / ] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break! [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Brummbär { m }growler; grumbler [Add to Longdo]
Grollen { n }grumble [Add to Longdo]
Murren { n }; Knurren { n }grumble [Add to Longdo]
Nörgeleien { pl }grumblings [Add to Longdo]
Schimpferei { f }; Meckerei { f }grumbling; moaning [Add to Longdo]
grollen; knurren; brummento grumble [Add to Longdo]
murren; meckern; schimpfen (über; wegen) | murrend | murrtto grumble (about; at; over) | grumbling | grumbles [Add to Longdo]
nörglerisch { adv }grumbly [Add to Longdo]
schlampig { adv }grumblingly [Add to Longdo]
Blinddarmreizung { f } [ med. ]grumbling appendix [Add to Longdo]
grummelndGRMBL : grumble [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぐうぐう[guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐじぐじ[gujiguji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
ごねる[goneru] (v1, vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n, adv, adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k, vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぼやく[boyaku] (v5k, vi) to grumble; to complain [Add to Longdo]
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile [Add to Longdo]
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp, v5k) to grumble over one's wine cups [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n, adj-na) (2) { Buddh } moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
愚痴る[ぐちる, guchiru] (v5r, vi) to complain; to grumble [Add to Longdo]
四の五の言う[しのごのいう, shinogonoiu] (exp, v5u) to grumble about something (trivial) [Add to Longdo]
世迷言[よまいごと, yomaigoto] (n) grumbling; muttering; nonsense [Add to Longdo]
託つ[かこつ, kakotsu] (v5t, vt) to complain about; to grumble; to make an excuse for [Add to Longdo]
悲鳴を上げる;悲鳴をあげる[ひめいをあげる, himeiwoageru] (exp, v1) (1) (See 上げる・11) to scream; (2) to whine; to grumble; to complain [Add to Longdo]
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]
壁訴訟[かべそしょう;かべぞしょう, kabesoshou ; kabezoshou] (n) grumbling or mumbling to oneself [Add to Longdo]
零す(P);溢す;翻す[こぼす, kobosu] (v5s, vt) (1) to spill; to drop; to shed (tears); (2) to grumble; to complain; (3) to let one's feelings show; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1683 seconds, cache age: 14.855 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม