FREQUENTLY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


71 ผลลัพธ์ สำหรับ frequently  F R IY1 K W AH0 N T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -frequently-, *frequently*, frequent

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
frequently(adv) บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom

Hope Dictionary
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย, หลายครั้ง, ถี่เป็นประจำ, เป็นนิจศีล., Syn. regularly, often

Nontri Dictionary
frequently(adv) เสมอๆ, บ่อยๆ, ถี่, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน, หลายครั้ง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially when those judging have frequently done so at the point of gun. Especially when those judging have frequently done so at the point of gun. Anna and the King (1999)
They're always male, and they frequently have law enforcement or military experience, and they always contact the police or the media. คุณรู้มั้ย ตะโกนเรียกชื่อเขา และ... L.D.S.K. (2005)
jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal. พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย Loyal and True (2008)
I frequently feed the ducks in Central Park. ฉันมักจะไปเลี้ยงเป็ดที่เซ็นทรัลพาร์ค In the Realm of the Basses (2009)
I used to come here frequently with that person. ฉันเคยมาที่นี่หลายครั้ง กับเธอคนนั้น Episode #1.6 (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan? คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
In my experience, doctors are almost always tiresome bores and frequently drunks. จากประสบการณ์ของฉัน พวกหมอมักจะน่าเบื่อ และขี้เมา Frankie & Alice (2010)
Why should I listen to someone Who so frequently Relies on violence? ทำไมข้าจึงควรฟังคำพูดของ คนที่มักจะฝากชีวิตไว้กับความรุนแรง? Duchess of Mandalore (2010)
And it isn't because you're irrational, erratic and frequently stupid. แต่ผมก็จำเป็นต้องมีนายไว้ ฟังน่ะ เจนิส เดเมอตริ-- Blowback (2010)
The temperature is frequently over a hundred degrees. อุณหภูมิที่นั่นมักจะเกิน 100 องศา อยู่เป็นประจำ The Couple in the Cave (2010)
I'm close with Booth and am frequently in life-threatening situations, but we persevere. ฉันใกล้ชิดกับบูธ และฉันก็บ่อยครั้ง ตกอยู่ในสถานการณ์ คุกคามเป็นภัยต่อชีวิต แต่เราก็ป้องกันตัวได้ The Bones That Weren't (2010)
I frequently come to relax at the sauna. ฉันมาผ่อนคลายที่ซาวน่าบ่อยๆค่ะ Episode #1.12 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frequentlyAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
frequentlyA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
frequentlyAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
frequentlyBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
frequentlyEarthquakes frequently hit Japan.
frequentlyFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
frequentlyHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
frequentlyI frequently correspond with her.
frequentlyIf you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.
frequentlyIn music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
frequentlyIt scares me that we have frequently had earthquakes lately.
frequentlyKate is crazy about the new singer who appears on television frequently.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มัก(adv) often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
ปริบๆ(adv) frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai Definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
มักจะ(adv) often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ร่ำไป(adv) often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai Definition: พร่ำเพรื่อไป
เป็นกิจวัตร(adv) often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
เสมอๆ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นประจำ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
ถี่(adv) often, See also: frequently, always, Example: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ถี่ๆ(adv) frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai Definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก(adv) frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
บ่อย[bǿi = bøi] (x) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[bǿi-bǿi] (x) EN: frequently ; very often ; often  FR: très souvent ; fréquemment
คำถามพบบ่อย[khamthām phop bǿi] (n, exp) EN: frequently asked question  FR: foire aux questions [ f ]
กิจวัตร[kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
มัก[mak] (adv) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
มักจะ[makja] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment
เนือง[neūang] (adv) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นกิจวัตร[pen kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again

CMU Pronouncing Dictionary
FREQUENTLY F R IY1 K W AH0 N T L IY0
FREQUENTLY F R IY1 K W EH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
frequently (a) frˈiːkwəntliː (f r ii1 k w @ n t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly #607 [Add to Longdo]
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ,  ] frequently; usually; often #2,568 [Add to Longdo]
频繁[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ,   /  ] frequently; often #4,841 [Add to Longdo]
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ,   /  ] frequently; often; at any time #5,664 [Add to Longdo]
多发病[duō fā bìng, ㄉㄨㄛ ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ,    /   ] frequently re-occuring disease #35,722 [Add to Longdo]
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ,   /  ] frequently; often; usually; regularly #211,373 [Add to Longdo]
常问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ,     /    ] frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]
每常[měi cháng, ㄇㄟˇ ㄔㄤˊ,  ] frequently (in the past); regularly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) #3,263 [Add to Longdo]
度々(P);度度[たびたび, tabitabi] (adv) (uk) often; repeatedly; frequently; (P) #6,646 [Add to Longdo]
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n, vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P) #18,968 [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv, n, vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[choichoi] (adv, int, n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
よくあるご質問(P);良くあるご質問;よくある御質問;良くある御質問[よくあるごしつもん, yokuarugoshitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4961 seconds, cache age: 1.768 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม