ENTHUSIASMS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


133 ผลลัพธ์ สำหรับ enthusiasms  IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -enthusiasms-, *enthusiasms*, enthusiasm

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *enthusiasms*
CMU Pronouncing Dictionary
ENTHUSIASMS IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M Z
ENTHUSIASM IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiasm(n) สิ่งกระตุ้นความสนใจ, See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ, Syn. craze, fad, passion

Nontri Dictionary
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, ความกุลีกุจอ, ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Enthusiasmความศรัทธาอย่างแรงกล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know that I have the greatest enthusiasm for it. คุณรู้ไหมว่าฉันมี ความกระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't. ผมอยากร่วมแบ่งปันศรัทธาอันแรงกล้า กับเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ได้ Stand by Me (1986)
People, where is your enthusiasm? ทุกคน กระฉับกระเฉงกันหน่อย Mannequin: On the Move (1991)
I didn't have the same enthusiasm as before. ผมสังเกตว่าผมไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อน Don Juan DeMarco (1994)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous. แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm. ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น The Legend of Bagger Vance (2000)
He's very impressed with what you've done, and he assures you that when you get to China, you'll be met with much enthusiasm and support. เขาประทับใจในผลงานคุณมากๆเลยค่ะ และแน่ใจว่าเมื่อคุณเดินทางไปเมืองจีนแล้ว คุณจะเป็นที่สนใจและได้รับการสนันสนุนแน่นอนค่ะ Wicker Park (2004)
And he assures you that when you get to China... with much enthusiasm and support. และแน่ใจว่าเมื่อคุณเดินทางไปเมืองจีนแล้ว คุณจะเป็นที่สนใจและได้รับการสนันสนุนแน่นอนค่ะ Wicker Park (2004)
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment. ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
But as weeks became months... their enthusiasm became a slow realization that they were out of their depth. แต่จากสัปดาห์ล่วงเป็นเดือน ความกระตือรือร้นก็กลายเป็นความเข้าใจอย่างช้าๆ ว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกตนนั้นซับซ้อนเกินจะเข้าใจ Primer (2004)
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you? ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ Flyboys (2006)
Well, you can just call me morgan, babe, but i appreciate the enthusiasm. แหม เรียกมอร์แกนก็พอ ไม่ต้องยอกันขนาดนั้น Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
- I am really excited. - Show enthusiasm ilmeesi. ผมโครตจะตื่นเต้นมากเลยจริงๆ Paranormal Activity (2007)
I admire your enthusiasm and far be it from me to stifle your flair, but this isn't London. ผมชื่อชมความไฟแรงของคุณ แล้วก็ไม่อยากจะดับมัน แต่ที่นี่ไม่ใช่ลอนดอน ขอบคุณแดนนี่ Hot Fuzz (2007)
-Finally! - I love your enthusiasm. ในที่สุด ฉันละชอบคนกระตือรือร้นอย่างคุณจริงๆ Zack and Miri Make a Porno (2008)
No, I'm the one with enthusiasm. เปล่า ข้าเป็นคนที่กระตือรือร้น Star Wars: The Clone Wars (2008)
Teach with enthusiasm. สอนด้วยความกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
Learn with enthusiasm. เรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
Y-- okay, this is me teaching with enthusiasm. โอเค นี่คือฉันพยายามสอนแบบกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge. เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
Down, boy. Easy with the enthusiasm. ใจเย็นหนุ่มน้อย มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ Marley & Me (2008)
It was felt that his youth and enthusiasm would be put to better use there. คิดว่า ความหนุ่ม และความกระตือรือล้นของเค้า... ไปอยู่ที่นั่นแล้ว คงจะเป็นประโยชน์มากกว่า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, gotta love her enthusiasm, right? นำเสนอได้กระตืนรือร้นดี ใช่ไหม? The Ugly Truth (2009)
I appreciate your enthusiasm. ผมดีใจที่คุณกระตือรือล้น The Monster at the End of This Book (2009)
I appreciate your enthusiasm and the face, but I'm afraid it just won't work out. ผมประทับใจในความกระตือรือร้นของคุณ และใบหน้านั่น แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Erica had already discovered. - Her son's new enthusiasm for the Visitors. ได้ยินเรื่องคุณสองคนเหมือนกัน เสียใจด้วยที่ไปไม่รอด V (2009)
Uh, I'm sorry; I thought I'd be welcomed back with a tad more enthusiasm. Sorry, Glee Club has just been rocked with its first scandal. - โอ้พระเจ้า ฉันนึกว่าจะได้รับการต้อนรับ ที่กระตือรือล้นกว่านี้ โทษที ชมรมเรากำลังดังเพราะข่าวฉาว The Rhodes Not Taken (2009)
So I hope you can muster up a little more enthusiasm for the "I dos." ฉันว่าคุณน่าจะทำเป็นตื่นเต้นกว่านี้สักนิด ตอนคุณกล่าว ตกลง รับฉันเป็นภรรยานะคะ If It's Only in Your Head (2009)
What happened to all the enthusiasm I saw earlier? ความกระตือรือร้นที่ข้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้ มันหายไปไหนหมดซะล่ะ? Landing at Point Rain (2009)
- Guys, I appreciate the enthusiasm,  นี่พวก ฉันซาบซึ้งในความพยายามมากเลยนะ Comparative Religion (2009)
Your support and your enthusiasm is what has led to this triumph. เพราะคุณช่วย และคุณกระตือรือร้น... ...งานนี้จึงทำสำเร็จ Watchmen (2009)
Well, something to be said for enthusiasm. แหม.. อย่างน้อยก็ดูร่าเริงดีนะ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Your enthusiasm is intoxicating, my dear Bartik, but Zuse's time is precious. นายกระตือรือร้นดีนะ สหายบาร์ติก แต่ซุสงานยุ่งมาก TRON: Legacy (2010)
- Great enthusiasm, terrible timing. - กะตือรือร้นดีเยี่ยม แต่เวลานี้มันหน้าสิ่วหน้าหน้าขวาน Burlesque (2010)
The enthusiasm for voting among blacks of all ages and conditions caught the mainly white organizers unprepared. คนผิวดำทุกเพศทุกวัย ต่างกระตือรือร้นที่จะออกไปเลือกตั้ง เป็นการสั่งสอนองค์กรของคนผิวขาว ที่ไม่ได้เตรียมรับมือ The Bang Bang Club (2010)
If I don't like your enthusiasm,  ถ้าฉันไม่ชอบ ความกระตือรือร้น ของคุณ I Spit on Your Grave (2010)
Appreciate the enthusiasm, Sergeant. ความกระตือรือร้นน่าชื่นชมมาก จ่า Subversion (2010)
I know Vinnie and his boys are a bit green, but what my nephew lacks in experience, he makes up for with enthusiasm. ฉันรู้ว่า วินนี่กับพวกยังใหม่ แต่หลานฉันยังอ่อนหัด มันดูกระตือรือล้น Death Race 2 (2010)
But we appreciate your enthusiasm, Kurt. แต่เราประทับใจ ในความกระตือรือล้นของนาย เคิร์ท Special Education (2010)
Well, don't get ahead of yourself, but I appreciate the enthusiasm. อย่าคิดไปไกลเกินตัว Goodbye, Columbia (2010)
It's like the enthusiasm just explodes out of your face. มันดูเหมือนสิ่งกระัตุ้นความสนใจเลย แค่ออกมาจากหน้าของนายน่ะ Cloverdale (2010)
What is with the unbridled enthusiasm? อยู่กับความดื้อด้าน \ N กระตือรือร้น เป็นไง ฉันชอบนะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Live on with your kind of enthusiasm on the train. มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความกระตือรือร้น แบบบนรถไฟ Dae Mul (2010)
Your enthusiasm is so great, I'm looking forward to what you have planned. ความกระตือรือร้นของคุณดีมาก ผมจะตั้งตาคอยกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้ Episode #1.2 (2010)
And your enthusiasm is refreshing. และมันเป็น อะไรที่ดีมากๆด้วย The French Mistake (2011)
Well, yeah, you are, but enthusiasm is great. Sorry. แต่มันก็กระตุ้นให้อยากรู้จริงๆนะ ขอโทษที The Princesses and the Frog (2011)
But after the announcement that Sergeant Brody, in fact, survived the eight-year ordeal and was greeted by a wave of enthusiasm from an American public eager to greet a true hero. แต่หลังจากคำแถลงการ ที่ว่าจ่าโบรดี้ ยังมีชีวิตอยู่ จากการถูกจับเป็นเชลย 8 ปี ทำให้มีการต้อนรับ Pilot (2011)
It's not dripping with enthusiasm. - ใช่ปะ ไม่ได้พูดแบบหลุดปากออกมาเฉยๆด้วย It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
It's a shame he can't muster the same enthusiasm for his wife. น่าเสียดายที่เขาไม่กระตือรือล้น แบบนี้เรื่องภรรยาเขา The Wolf and the Lion (2011)
And each year, the city of Rosewood turns out to support our youth as they give us their time, energy, and enthusiasm. และในแค่ละปี เมืองโรสวู้ด จะเปิดกว้างเพื่อสนับสนุนเยาวชนของเรา เหมือนที่พวกเขาเสียสละเวลาและมีความกระตือรืนร้น Never Letting Go (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiasmCurb one's enthusiasm.
enthusiasmHe has a great enthusiasm.
enthusiasmHe has great enthusiasm for golf.
enthusiasmHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
enthusiasmHe is alive with enthusiasm.
enthusiasmHe showed a lot of enthusiasm for the development of new products.
enthusiasmHe shows great enthusiasm for his work.
enthusiasmHe was listened to with enthusiasm.
enthusiasmHis face radiated enthusiasm.
enthusiasmHis voice was flat and lacked enthusiasm.
enthusiasmI cannot match her in enthusiasm.
enthusiasmI grabbed as much SIMM as possible in the computer shop the other day. Say what you like, it was more than just enthusiasm.
enthusiasmI have enthusiasm for modern paintings.
enthusiasmI saw her at it with great enthusiasm.
enthusiasmNothing great was ever achieved without enthusiasm.
enthusiasmShe got the job by virtue of her youth and enthusiasm.
enthusiasmShe played the piano with enthusiasm.
enthusiasmThe air in that room was thick with the enthusiasm of the participants.
enthusiasmThey must have failed through lack of enthusiasm.
enthusiasmThey were burning with enthusiasm.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เปลืองใจ(v) discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai Definition: เสียกำลังใจ
หมดกะจิตกะใจ(v) lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
แกน(adv) unwillingly, See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm, Syn. ขัดสน, จำใจ, Example: เขาทำงานไปอย่างแกนๆ
ความกระหาย(n) eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai Definition: ความอยากเป็นกำลัง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
เปลืองใจ[pleūangjai] (v) EN: discourage ; kill one's enthusiasm

Oxford Advanced Learners Dictionary
enthusiasm (n) ˈɪnθjˈuːzɪæzəm (i1 n th y uu1 z i a z @ m)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion #3,406 [Add to Longdo]
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity #3,975 [Add to Longdo]
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted #7,270 [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth #13,799 [Add to Longdo]
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, ] inspiration; infectious (enthusiasm) #20,486 [Add to Longdo]
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength #20,800 [Add to Longdo]
乐此不疲[lè cǐ bù pí, ㄌㄜˋ ㄘˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ, / ] to enjoy sth and never tire of it (成语 saw); unwavering enthusiasm #25,843 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ, / ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio #32,594 [Add to Longdo]
泼冷水[pō lěng shuǐ, ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] to dampen one's enthusiasm; (lit.) to pour cold water on #52,492 [Add to Longdo]
拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] spoil things through excessive enthusiasm #59,113 [Add to Longdo]
满腔热忱[mǎn qiāng rè chén, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄤ ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / 滿] full of enthusiasm #75,838 [Add to Longdo]
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm #99,043 [Add to Longdo]
热炒热卖[rè chǎo rè mài, ㄖㄜˋ ㄔㄠˇ ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. to sell hot food freshly cooked; fig. to teach what one has just learned; enthusiasm of the new convert #403,416 [Add to Longdo]
英语热[Yīng yǔ rè, ㄧㄥ ㄩˇ ㄖㄜˋ, / ] English language fan; enthusiasm for English [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
熱意[ねつい, netsui] TH: ความกระตือรือร้น  EN: enthusiasm

DING DE-EN Dictionary
Begeisterung { f }; Enthusiasmus { m }; Begeisterungsfähigkeit { f }; Verve { f }enthusiasm; verve [Add to Longdo]
begeisternto inspire; to fill with enthusiasm [Add to Longdo]
(Enthusiasmus) dämpfen; schwächen; abschwächen; drosseln; ersticken | dämpfend; schwächend; abschwächend; drosselnd; erstickend | gedämpft; geschwächt; abgeschwächt; gedrosselt; ersticktto damp; to dampen (enthusiasm) | damping; dampening | damped [Add to Longdo]
Ich kann mich dafür nicht begeistern.I can't work up any enthusiasm for it. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P) #2,881 [Add to Longdo]
情熱[じょうねつ, jounetsu] (adj-na, n) passion; enthusiasm; zeal; (P) #7,345 [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) #7,999 [Add to Longdo]
熱心[ねっしん, nesshin] (adj-na, n) zeal; enthusiasm; (P) #8,784 [Add to Longdo]
熱中[ねっちゅう, necchuu] (n, vs) nuts!; enthusiasm; zeal; mania; (P) #13,699 [Add to Longdo]
熱狂[ねっきょう, nekkyou] (n, vs) wild enthusiasm; being crazy about; (P) #13,887 [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n, vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
キチ[kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
パッション[passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
フェチ[fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp, v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
気込み[きごみ, kigomi] (n) enthusiasm; ardour; zeal [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na, adj-no, n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1, vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
宗教熱[しゅうきょうねつ, shuukyounetsu] (n) religious fervour; religious enthusiasm [Add to Longdo]
熱り[ほとぼり, hotobori] (n) (1) remaining heat; (2) residual excitement; (3) lingering enthusiasm [Add to Longdo]
熱意[ねつい, netsui] (n) zeal; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
熱気[ねつけ, netsuke] (n) heat; hot air; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
熱狂ぶり;熱狂振り[ねっきょうぶり, nekkyouburi] (n) craze; frenzy; enthusiasm [Add to Longdo]
熱度[ねつど, netsudo] (n) degree of heat; temperature; enthusiasm [Add to Longdo]
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na, n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness [Add to Longdo]
鞭撻[べんたつ, bentatsu] (n, vs) (1) encouragement; enthusiasm; urging; (2) (See ご鞭撻) chastising by whipping [Add to Longdo]
忘我[ぼうが, bouga] (n, adj-no) trance; ecstasy; enthusiasm [Add to Longdo]
野球熱[やきゅうねつ, yakyuunetsu] (n) baseball fever; enthusiasm for baseball [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.048 seconds, cache age: 21.533 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม