Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ CRASH'S แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ crash's  K R AE1 SH IH0 Z
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crash's-, *crash's*, crash'

CMU Pronouncing Dictionary
CRASH'S   K R AE1 SH IH0 Z
Time: 0.0122 seconds, cache age: 19.774 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม