Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ CRASH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


104 ผลลัพธ์ สำหรับ crash  K R AE1 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crash-, *crash*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
crash(n) การชน, Syn. collision, accident, colliding
crash(n) การล้มละลาย
crash(vi) เกิดเสียงดัง
crash(vi) เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash(vi) ชนอย่างแรง
crash(vt) ชนอย่างแรง, Syn. collide with, strike, bump into
crash(adj) ซึ่งเร่งรัด
crash(vi) ตกอย่างรวดเร็ว, See also: เสื่อมอย่างรวดเร็ว
crash(vt) ทำให้เกิดเสียงดัง, Syn. clatter, bang
crash(vt) ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง

Hope Dictionary
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้

Nontri Dictionary
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
crash(vi) เกิดเสียงแตก,เกิดเสียงระเบิด,เกิดเสียงดังโครม
crash(vt) ลั่น,ล้ม,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crash helmetหมวกกันกระแทก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crash injuriesบาดเจ็บจากการชน [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Squash them! Crash them! ความ ผิดพลาดของพวกเขา! Yellow Submarine (1968)
In a moment, we'll ask you to assume crash positions. ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
Now, everybody, get in crash positions. ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
We're going to crash or crash through. เราจะต้องบุกหรือขับผ่านมันไป The Road Warrior (1981)
Let it know that you're not gonna crash into it. ให้มันรู้ว่าคุณไม่อยากผิดพลาด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Crash landing! เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, did they make the plane crash to get you here? Dr.Jones ไม่พวกเขาทำให้เครื่องบินตก ที่จะได้รับคุณที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning. แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า Clue (1985)
- [ Loud Crash ] - [ Jody ] What the hell was that? - [ชนดัง] - [โจดี้] สิ่งที่นรกคือการที่? Pulp Fiction (1994)
Motherfuckin' [ Screaming ] - [ Crash ] Motherfuckin'- - [กรีดร้อง] - [ชน] Pulp Fiction (1994)
I'm sorry, baby, I had to crash that Honda. Will you come on now, please? ฉันขอโทษลูกผมต้องผิดพลาดที่ฮอนด้า คุณจะมาในตอนนี้ได้มั้ย Pulp Fiction (1994)
Well, that's it. You gonna crash on the couch? เอาล่ะ พอแล้ว นอนบนโซฟามั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crashAccording to TV news, there was a plane crash in India.
crashAll the passengers aboard were killed in the crash.
crashAll the passengers were killed in the crash.
crashAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
crashAs many as 400 passengers were killed in the crash.
crashAs soon as he heard the crash, he rushed out of the house.
crashBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
crashConfidence in management practices was undermined by the crash.
crashCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
crashDozens die in London train crash.
crashDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
crashFew, if any, passengers survived the crash.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พังครืน(v) collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai Definition: พังทลายลงมา
ปะทะ(v) crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai Definition: โดนกัน, กระทบกัน
ประสานงา(v) collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai Definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
การกระแทก(n) crash, Syn. การชน, การโดน, การกระทุ้ง, การกระทบ, Example: เครื่องบินนี้มีกำลังพอยกตัวเองได้และแข็งแรงพอจะทนการกระแทกในการลงและสามารถบินในอากาศที่มีลมพัดแรงๆ ได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
หมวกกันน็อก[mūak kannǿk] (n) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet  FR: casque (de motocycliste) [m]
ปะทะ[patha] (v) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with  FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พุ่งชนต้นไม้[phungchon tonmāi] (v, exp) EN: crash into a tree
ประสานงา[prasān ngā] (v, exp) EN: collide head on ; crash
รถชน[rot chon] (n, exp) EN: car crash ; car accident  FR: accident de voiture [m]
รถชนกัน[rot chon kan] (n, exp) EN: car crash ; car accident  FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ตลาดหุ้นล่ม[talāt hun lom] (n, exp) EN: stock market crash ; collapse of the market
อุบัติเหตุ[ubattihēt = ubatthēt] (n) EN: accident ; crash  FR: accident [m]

CMU Pronouncing Dictionary
CRASH K R AE1 SH
CRASH'S K R AE1 SH IH0 Z
CRASHED K R AE1 SH T
CRASHES K R AE1 SH IH0 Z
CRASHING K R AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
crash (v) krˈæʃ (k r a1 sh)
crashed (v) krˈæʃt (k r a1 sh t)
crashes (v) krˈæʃɪz (k r a1 sh i z)
crashing (v) krˈæʃɪŋ (k r a1 sh i ng)
crash-dive (v) krˈæʃ-daɪv (k r a1 sh - d ai v)
crash-land (v) krˈæʃ-lˈænd (k r a1 sh - l a1 n d)
crash-dived (v) krˈæʃ-daɪvd (k r a1 sh - d ai v d)
crash-dives (v) krˈæʃ-daɪvz (k r a1 sh - d ai v z)
crash-lands (v) krˈæʃ-lˈændz (k r a1 sh - l a1 n d z)
crash-diving (v) krˈæʃ-daɪvɪŋ (k r a1 sh - d ai v i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
撞车[zhuàng chē, ㄓㄨㄤˋ ㄔㄜ, / ] crash (cars), #19,508 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
速成[sù chéng, ㄙㄨˋ ㄔㄥˊ, ] crash course; intensive course, #29,154 [Add to Longdo]
咣当[guāng dāng, ㄍㄨㄤ ㄉㄤ, / ] crash; bang, #34,656 [Add to Longdo]
粉碎[fěn suì, ㄈㄣˇ ㄙㄨㄟˋ, ] crash; break up [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] TH: ชนอย่างแรง  EN: crash

DING DE-EN Dictionary
Absturz {m} | Abstürze {pl}crash | crashes [Add to Longdo]
Bruchlandung {f} | Bruchlandungen {pl}crash landing | crash landings [Add to Longdo]
Crash {m}crash [Add to Longdo]
Crash-Test {m}crash test [Add to Longdo]
Intensivprogramm {n}crash programme [Add to Longdo]
Leitplanke {f} | Leitplanken {pl}crash barrier | crash barriers [Add to Longdo]
Schleuderpreis {m}crash price [Add to Longdo]
Schnellkurs {m}; Intensivkurs {m}crash course [Add to Longdo]
Sofortprogramm {n}crash program [Add to Longdo]
Sturzhelm {m}; Schutzhelm {m} | Sturzhelme {pl}; Schutzhelme {pl}crash helmet | crash helmets [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
がたん[gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
クラッシャー[kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
クラッシュ[kurasshu] (n,vs) crash; (P) [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
システムクラッシュ[shisutemukurasshu] (n) {comp} system crash [Add to Longdo]
システムダウン[shisutemudaun] (n) {comp} system crash [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.8961 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม