Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ COMPRESSES(2) แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ compresses(2)  K AH0 M P R EH1 S IH0 Z
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -compresses(2)-, *compresses(2)*

CMU Pronouncing Dictionary
COMPRESSES(2)   K AH0 M P R EH1 S IH0 Z
Time: 0.0227 seconds, cache age: 15.338 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม