Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ AIMED แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


46 ผลลัพธ์ สำหรับ aimed  EY1 M D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -aimed-, *aimed*, aim, aime

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

Hope Dictionary
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง, ประกาศตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought Cupid aimed for the heart. ฉันว่า คิวปิด ยิงศรรักใส่นะ Mannequin: On the Move (1991)
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family. คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก Malèna (2000)
Well, it's obviously aimed at first-time visitors... to create feelings of smallness, inadequacy. ใช่ คนที่เข้ามาต้องเห็นเป็นอย่างแรก... เอาไว้ลดปมด้อยละสิ. Fantastic Four (2005)
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds. ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ In the Valley of Elah (2007)
- What's the satellite aimed at? ดาวเทียมเล็งไปที่ไหน? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
They'll fit you with a helmet, they'll calibrate it so that each of the 201 holes are aimed directly for the tumor, and at that point... พวกเขาจะใส่ครอบหัวให้คุณ ทำเส้นมาตร แต่ละเส้นจะมี 201 จุด เพื่อเข้าถึงเนื้องอกโดยตรง โดยใช้จุดที่ทำหมายไว้.. Quiet Riot (2008)
There's a closed-circuit camera outside countway library aimed at the kresge building. มีกล้องวงจรปิดอยู่ตามทางเดินห้องสมุด The Arrival (2008)
Yeah, but they, uh, they hit at 8:50 in the morning with a series of coordinated blasts aimed at London's transportation system, and this cell targeted a lone SUV, where the only people on the street are 2 federal agents. ใช่ แต่พวกนั้นลงมือเวลาเช้า 8: 50 ด้วยการระเบิดอย่างต่อเนื่อง พุ่งเป้าไปที่ระบบขนส่งลอนดอน Mayhem (2008)
You aimed well. ก็สร้างฉันนี่ไง Scandal Makers (2008)
Well, three of those missiles are now loaded with the pathogen and aimed at cities on our eastern seaboard. นั่นเอง ตอนนี้ ขีปนาวุธ 3 ลูกในจำนวนนั้น ถูกบรรจุไว้เตรียมยิงพร้อมกับเชื้อโรค และมุ่งเป้าไปที่เมืองในบริเวณชายฝั่งตะวันออก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And aimed at cities on our eastern seaboard. และตั้งเป้าหมายไปยังใจกลางเมือง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Three are currently aimed at american cities. 3 อันในนั้นตั้งเป้ามาที่เมืองของเรา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimedEducation shouldn't be aimed at passing a test.
aimedHe aimed at the bird.
aimedHe picked up the rifle and aimed it at the target.
aimedHis criticisms were aimed at Japanese government.
aimedI aimed at the tiger and fired, but missed him.
aimedI aimed my gun at the target.
aimedMy remarks were not aimed at you.
aimedShe aimed at the target.
aimedShe aimed for become an actress.
aimedThe governor's speech was aimed at the press.
aimedThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
aimedThe hunter aimed at the bird but missed.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ด้วน[dūan] (adj) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated  FR: amputé ; tronqué
พิการ[phikān] (x) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective  FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
เสวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[sawoēi rātchāsombat] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned
ทุพพลภาพ[thupphonlaphāp] (adj) EN: disabled ; maimed; crippled  FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU Pronouncing Dictionary
AIMED EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary
aimed (v) ˈɛɪmd (ei1 m d)

DING DE-EN Dictionary
emporgestrebtaimed high [Add to Longdo]
gezielt { adj } | gezielter | am gezieltestenaimed | more aimed | most aimed [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ポルダー[poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut [Add to Longdo]
開拓地[かいたくち, kaitakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
外国人向き[がいこくじんむき, gaikokujinmuki] (n) aimed at foreigners [Add to Longdo]
外人向き[がいじんむき, gaijinmuki] (n) (sens) aimed at foreigners [Add to Longdo]
干拓地[かんたくち, kantakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na, adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine) [Add to Longdo]
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period) [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P) [Add to Longdo]
再生品[さいせいひん, saiseihin] (n) reclaimed goods [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1005 seconds, cache age: 37.548 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม