Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ AFFLICTION แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
31 ผลลัพธ์ สำหรับ affliction  AH0 F L IH1 K SH AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -affliction-, *affliction*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
affliction[N] ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
affliction[N] โรคภัยไข้เจ็บ
Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under. ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity. ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
It's an affliction that prevents people from seeing what is right in front of them. ความทรมาณที่กันไม่ให้คนเรา มองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง In Buddy's Eyes (2008)
Are 2 afflictions most likely 2 อย่างนี้มีอาการคล้ายกัน Demonology (2009)
Is it true that you are responsible for the... afflictions that I and other members of the court have suffered? เป็นเรื่องจริงรึ ที่เจ้าต้องรับผิดชอบต่อ... . Goblin's Gold (2010)
I hope one day my affliction will be gone. ฉันหวังว่าวันหนึ่งความทุกข์ทรมานนี้จะหายไป Masks (2011)
It's simply been my own affliction that I accept as part of who I am. ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ยาก แต่ผมก็รับมันเป็นส่วนนึงของผมไปแล้ว Get Gellar (2011)
So whose affliction is spreading this disease? ฝืมือของใครกันที่แพร่โรคร้ายนี่ Lockdown (2011)
Man, I wish my affliction worked on you. ผมอยากให้คุณมาลองเป็นบ้างจัง Lockdown (2011)
You told Mary about the Glendowers' affliction and what would happen to Daniel and the other children. คุณบอกแม่รี่เรื่องของพวกเกลนโดเวอร์ และจะเกิดอะไรขึ้นกับเดเนียลและเด็กอื่นๆ The Tides That Bind (2011)
If they hadn't spooked him, he was going to parade my affliction around for the whole world to see. ถ้าพวกเขาไม่ได้มาช่วยผม แพททริคจะเอาผมไปประจาน ให้คนรู้กันทั้งเมือง Business as Usual (2011)
Their afflictions are passed down through their families. โรคของพวกเขา ถ่ายทอดสู่ คนในครอบครัวของพวกเขา Silent Night (2011)
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเจ็บปวดรวดร้าว[N] affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   
CMU Pronouncing Dictionary
AFFLICTION   AH0 F L IH1 K SH AH0 N
AFFLICTIONS   AH0 F L IH1 K SH AH0 N Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
affliction  (n) ˈəflˈɪkʃən
afflictions  (n) ˈəflˈɪkʃənz
EDICT JP-EN Dictionary
患難[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering [Add to Longdo]
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering [Add to Longdo]
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction [Add to Longdo]
Time: 0.0165 seconds, cache age: 17.348 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม