-amicably- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


17 ผลลัพธ์ สำหรับ -amicably-
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -amicably-, *amicably*, amicab

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, we--we broke up amicably. No one cheated. คือว่า พวกเราเลิกกันด้วยความห่างเหิน ไม่มีการนอกใจ The Ex-Files (2008)
I went to your rice shop and chatted with you amicably, you know. ฉันไปร้านข้าวของเธอ และบอกเธอชัดเจนแล้วนี่ Episode #1.7 (2009)
Shouldn't we be able to settle our differences amicably? เราควรจะผูกมิตร\ บนความต่างของเรามากกว่ามั้ย Look What He Dug Up This Time (2009)
Then we part ways amicably. แล้วเราจากกันฉันมิตร The Predator in the Pool (2010)
Amicable, and sort of have nothing to do with me? I pulled เป็นมิตร และเรียงลำดับของมีอะไรจะทำอย่างไรกับฉัน ฉันผลัก A Night of Neglect (2011)
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry... ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
Once Henderson hires me, we'll get a quick- but-amicable divorce. เมื่อเฮนเดอร์สันว่าจ้างฉัน เราจะไปอย่าร้าง อย่างเร็ว แต่ฉันมิตร Married to the Job (2012)
"It is amicably composed, "มันประกอบด้วยกันเอง The Invisible Woman (2013)
She assured me your breakup was amicable, which I must say, I... เธอทำให้ผมมั่นใจว่าการเลิกคบหาของคุณเป็นไปอย่างฉันมิตร ฉันต้องพูด ฉัน... Illusion (2012)
It's all very amicable. มันคือทั้งหมดที่เป็นมิตรมาก Rush (2013)
We are amicable, and yes, I am male, but I suspect you're implying something else. เราเป็นมิตรต่อกัน และ ใช่ ผมเป็นผู้ชาย แต่ผมสงสัยว่า คุณกำลังพูดเป็นนัยๆถึงอย่างอื่น For the Triumph of Evil (2013)
Living ordinary, quiet lives as we pass your manicured lawns smiling amicable smiles. อยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา ใช้ชีวิตเงียบๆ อย่างเช่นเดินผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านคุณ แล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตร The Lesser Key of Solomon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amicablyI am glad that the matter was settled amicably.

CMU Pronouncing Dictionary
amicably

Oxford Advanced Learners Dictionary
amicably

WordNet (3.0)
amicably(adv) in an amicable manner

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Amicably

adv. In an amicable manner. [ 1913 Webster ]


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.3695 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม