-สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


3 ผลลัพธ์ สำหรับ lxkg8ij'8iyfg [...] pdkipdg1bdoyf
ภาษา
หรือค้นหา: -สปาเคร่งครัด [...] การยกเลิกนัด-, *สปาเคร่งครัด [...] การยกเลิกนัด*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try lxkg8ij'8iyfginjv'ofp[kpdkipdg1bdoyf
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spa have very strict cancellation policy. สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด Raiders of the Lost Art (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spa have very strict cancellation policy. สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด Raiders of the Lost Art (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spa have very strict cancellation policy. สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด Raiders of the Lost Art (2012)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0296 seconds, cache age: 6.613 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม