จิตแพทย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


30 ผลลัพธ์ สำหรับ จิตแพทย์  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -จิตแพทย์-, *จิตแพทย์*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จิตแพทย์(n) psychiatrist, See also: alienist, Example: การติดยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์ต้องใช้จิตแพทย์ช่วยเหลือในเรื่องนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิต ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตแพทย์(จิดตะ-) น. แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิตใจ ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ.

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
psychiatristจิตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiater; psychiatristจิตแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Psychiatristsจิตแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not crazy, and I don't need some child psychiatrist to tell me that I didn't talk to God, because I did. ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ต้องการ ให้จิตแพทย์เด็กมาบอกผมว่า ผมไม่ได้คุยกับพระเจ้า เพราะว่าผมคุย Oh, God! (1977)
I didn't even know you were a psychiatrist. ไม่รู้แม้กระทั่งว่าคุณเป็นจิตแพทย์. Suspiria (1977)
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degree ฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา The Blues Brothers (1980)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again. เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Are you a shrink? คุณเป็นจิตแพทย์เหรอ? Clue (1985)
Even psychiatrists can tell the difference between patients who are alive or dead. แม้จิตแพทย์ก็น่าจะแยกได้ ว่าผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว Clue (1985)
I'm not myself today. I saw my neurologist this morning. ผมขอโทษ วันนี้ผมสับสน ผมเพิ่งไปหาจิตแพทย์เมื่อเช้า Spies Like Us (1985)
No, a psychiatrist. ไม่ใช่! ฉันหมายถึงจิตแพทย์. Mannequin (1987)
I can't afford a psychiatrist. ผมไม่มีเงินพอจ่ายให้จิตแพทย์หรอก. Mannequin (1987)
I take the money that my father sends me, I pay for a shrink and buy groceries. เงินที่พ่อให้ ผมจ่ายจิตแพทย์ กับซื้อกับข้าวหมด Punchline (1988)
Now, I owe my shrink and I'm behind in my rent. ตอนนี้ผมเป็นหนี้ทั้ง จิตแพทย์และค่าเช่า Punchline (1988)
Ask my shrink. ถามจิตแพทย์ผมดูสิ Punchline (1988)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จิตแพทย์[jit phaēt] (n) EN: psychiatrist  FR: psychiatre [ m ] ; psy (fam.) [ m ]

Longdo Approved EN-TH
shrink(n, slang) จิตแพทย์, Syn. psychiatrist

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
psychiatrist(n) จิตแพทย์, See also: ผู้ชำนาญโรคจิต, Syn. analyst, therapist, shrink
couch-doctor(sl) จิตแพทย์, Syn. couch-turkey

Hope Dictionary
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
psychiatrist(ไซไค'อะทริสทฺ) n. จิตแพทย์

Nontri Dictionary
alienist(n) จิตแพทย์, นิติจิตแพทย์
psychiatrist(n) จิตแพทย์, หมอโรคจิต

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0692 seconds, cache age: 46.311 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม