*spry* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


38 ผลลัพธ์ สำหรับ *spry*
ภาษา
หรือค้นหา: spry, -spry-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
spry(adj) กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, ว่องไว, Syn. active, nimble, agile, energetic
look spry(phrv) ดูสดใส, See also: ร่าเริง, แจ่มใส, สดชื่น
look spry(phrv) รีบ, See also: ด่วน, เร็วเข้า

Hope Dictionary
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active, nimble

Nontri Dictionary
spry(adj) ว่องไว, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gotta keep it moving, Larry. I'm pretty spry for an old man. ฉั้นน่ะเป็นคนแก่ที่ว่องไวนะ Night at the Museum (2006)
- Please go in the Spryte. - กรุณาใส่ Spryte ขอบคุณ The Thing (2011)
Still, you are pretty spry for an older fellow. นายเองก็ลีลาพริ้วไหวนะ สำหรับคนรุ่นพ่อ The Avengers (2012)
You really are quite spry for a big man. นายดูกระฉับกระเฉงนะสำหรับคนตัวใหญ่ Rise of the Villains: By Fire (2015)
I'm "yumping" for "yoy." Ich "sprynge" vor "Freyde" an die Decke. When I'm 64 (1990)
The Enterprise has arrived at Kesprytt III in order to evaluate an unusual request on the part of the Kes for associate membership in the Federation. Die Enterprise ist bei Kesprytt III eingetroffen, um eine ungewöhnliche Anfrage der Kes zu bewerten, die um Mitgliedschaft in der Föderation ersuchen. Attached (1993)
I assume we must be on Kesprytt. Ich nehme an, dass wir auf Kesprytt sind. Attached (1993)
"Kesprytt, a deeply troubled world." "Kesprytt ist eine zutiefst zerstrittene Welt." Attached (1993)
A-lada spryng. A-lada spryng. Children of the Gods (1997)
- You teach them, Spry. Bring's ihnen bei, Spry. More with Less (2008)
I'm putting you on hold for Spry. Ich geb' dich an Spry weiter. More with Less (2008)
What's the first rule of rewrite, Spry? Wie lautet die erste Regel bei der Korrektur, Spry? -30- (2008)
- Hey, Spry, it's me. - Hey, Spry, ich bin's. Unconfirmed Reports (2008)
"Spry gum. Spry Gum. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
Well, like three years ago, Spry chewing gum ran this big promotion where people would win prizes in packs of gum, right, mostly small stuff like t-shirts, and baseball hats, and... gum. Vor ungefähr drei Jahren hatte Spry Gum diese große Promo-Aktion. Man konnte jede Menge Kaugummi und kleinere Preise gewinnen. T-Shirts, Baseballkappen und eben Kaugummi. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
And It turns out that Spry was looking for a regular guy to be their new spokesperson. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass Spry Gum nach einem Allerweltstypen für die neue Werbekampagne suchte. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
Spry gum. Spry Gum. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
Spry Gum taste great, less filling..s. Spry Gum. Riesengeschmack. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
It's like mint. Spry Gum. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
Billy - the children's father - had a brother who died at the age of four. Meine Patentante hat mir einen Kurs bei Constance Spry geschenkt. Episode #3.1 (2014)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปราดเปรียว(adv) nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว
คล่องเเคล่ว(adj) agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

CMU Pronouncing Dictionary
spry

Oxford Advanced Learners Dictionary
spry
spryer
spryest

WordNet (3.0)
agile(adj) moving quickly and lightly, Syn. spry, quick, nimble

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Spry

a. [ Compar. Sprier or Spryer superl. Spriest or Spryest. ] [ Cf. dial. Sw. sprygg lively, skittish, and E. sprag. ] Having great power of leaping or running; nimble; active. [ U.S. & Local Eng. ] [ 1913 Webster ]

She is as spry as a cricket. S. Judd (Margaret). [ 1913 Webster ]

If I'm not so large as you,
You are not so small as I,
And not half so spry. Emerson. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
轻快[qīng kuài, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ,   /  ] light and quick; brisk; spry; lively; effortless; relaxed; agile; blithe #21,654 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Lebendigkeit { f }spryness [Add to Longdo]
hurtig { adj }spry [Add to Longdo]
hurtig { adv }spryly [Add to Longdo]
rege; munter; lebhaft { adj } | reger; munterer; lebhafter | am regsten; am muntersten; am lebhaftestenspry | sprier | spriest [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.8453 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม