*offender* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


141 ผลลัพธ์ สำหรับ *offender*
ภาษา
/AH0 F EH1 N D ER0/
หรือค้นหา: offender, -offender-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
offender(n) ผู้กระทำความผิด, Syn. transgressor, lawbreaker

Nontri Dictionary
offender(n) ผู้ละเมิด, ผู้รุกราน, ผู้กระทำผิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
persistent offenderผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sex offenderผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, allegedผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, fugitiveผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, persistentผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, sexผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile offender; juvenile delinquentเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of offendersการรวมฟ้องผู้กระทำความผิดหลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
youthful offendersผู้กระทำความผิดวัยรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive offenderผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first offenderผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual offenderผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual offender; habitual criminalผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual criminal; habitual offenderผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Child sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศเด็ก [TU Subject Heading]
Female offendersอาชญากรสตรี [TU Subject Heading]
Mentally ill offendersอาชญากรโรคจิต [TU Subject Heading]
Sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศ [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
State County Municipal Offender Data System. จังหวัด เขตปกครอง เทศบาล ผู้กระทำความผิดในระบบข้อมูล The Blues Brothers (1980)
No pardon: Narcotic offender. ไม่มีการอภัยโทษผู้กระทำผิดคดียาเสพติด Brokedown Palace (1999)
I'm a three-peat offender! ฆ่าคน , วางเพลิง , ข่มขืน... Windstruck (2004)
I'm a three-peat offender Murder, arson, rape... กูเนี่ยแหละผู้ต้องหา 3 คดีอุกฉกรรจ์! ฆ่าคน , วางเพลิง , ข่มขืน... Windstruck (2004)
- Greenaway-- highest number of solved cases in seattle 3 years running, specialty in sex offender cases. คลี่คลายคดีได้มากที่สุด/Nในซีเอทเทลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เชี่ยวชาญในด้านคดีทางเพศ Compulsion (2005)
Hotch says your background is in sex offender cases. ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ Extreme Aggressor (2005)
the most vicious offenders are condemned for eternity, their corporeal bodies destroyed, their essence haunting the wasteland. แปลไม่ออก ร่างกายทำลาย ปิดเสียเวลา Zod (2006)
Hiding an offender at our house may put my family in danger. What can we do then? การซ่อนผู้ร้ายในบ้าน มันอาจทำให้ครอบครัวเราตกอยู่ในอันตราย แล้วเราจะทำงัยดี? Flowers for My Life (2007)
–The offender had the Kalashnikov. - ผู้กระทำผิดพกมันมา Hot Fuzz (2007)
Then you and I both know the statistics for repeat offenders in this city. ดังนั้นคุณและผมจึงรู้ เรื่องเกี่ยวกับพวกอาชญากรของเมืองนี้ Saw V (2008)
That's right , Richard Marx, "Repeat Offender." ? Richard Marx, "Repeat Offender." Chuck Versus the Seduction (2008)
She's a repeat offender, Lieutenant. เธอทำผิดซ้ำๆครับ ผู้หมวด Bombshell (2008)
There's a good chance a serial sex offender ก็เป็นไปได้ว่าผู้ที่ล่วงละเมิดอย่างต่อเนื่อง Paradise (2008)
we believe he's a preferential sex offender. เราคิดว่าเขาเป็นพวกเสพสมกับศพ The Instincts (2008)
So, the offender came to the house after the boy arrived home. งั้น ผู้บุกรุกก็มาที่เข้าไปในบ้าน หลังจากที่เด็กกลับถึงบ้านแล้วซิ Memoriam (2008)
.. And violent offenders of every kind. พวกหัวรุนแรงทุกรูปแบบ Death Race (2008)
Well, Toby, arsony is not something you just pick up like stripper ****. It's usually repeat offenders. โทบี้ คนวางเพลิงไม่ใช่สิ่งที่นายจะหยิบ ขึ้นมาเหมือนสาวเปลื้องผ้า ทีเป็นผู้กระทำผิดเสมอ Emotional Rescue (2009)
We're also going to need a list of registered sex offenders in a 20-mile radius. เราต้องการ รายชื่อของบุลคลที่มีอาชญากรรมทางเพศ ในระยะ 20 ไมล์ Bloodline (2009)
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDER อาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น Zoe's Reprise (2009)
THAT'S HE'S A GEOGRAPHICALLY STABLE OFFENDER. ฆาตกรรายนี้ไม่ใช่พวกชอบย้ายถิ่น Zoe's Reprise (2009)
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG,  ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)
WE'RE FOCUSING ON KNOWN OFFENDERS ไบรอัน มิลเลอร์ อายุ 18 ปี House on Fire (2009)
After the first two abductions, cherry hill compiled a list of registered sex offenders in Camden county. หลังจากเกิดการลักพาตัวสองครั้งแรก ทางเชอร์รี่ ฮิลล์ก็ รวบรวมรายชื่อคนที่ก่อคดีทางเพศในแคมเดน เคาน์ตี้ A Shade of Gray (2009)
Let's make a special pile for more organized offenders,  ทำรายชื่อผู้ต้องหาในคดีประเภทอื่น ๆ ด้วย A Shade of Gray (2009)
Registered sex offender hugh Rollins, 43, lived in Camden county his whole life,  ผู้ต้องหาคดีกระทำผิดทางเพศ ฮิวจ์ โรลินส์ อายุ 43 อาศัอยู่ที่แคมเดน เคาน์ตี้มาทั้งชีวิต A Shade of Gray (2009)
They're almost always multiple repeat offenders. พวกเขามักจะกระทำความผิดช้ำ ๆ และเพิ่มจำนวนทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ The Eyes Have It (2009)
And if you're a repeat offender, you can forget it. และถ้าคุณป้องกันตัวอีกครั้ง คุณจะลืมมัน Would I Think of Suicide? (2009)
cid already handed over the offender. CID แจ้งแล้วว่าผู้กระทำผิดคือใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
You like being the only genius level repeat-offender in the mid-west? อยากจะเป็นแค่คนเก่ง ดีแต่ชกต่อยไปวันๆ ในมิดเวสท์ Star Trek (2009)
These are... all violent offenders, right? พวกนี้ เป็นพวกที่กระทำการโหดร้าย ใช่มั้ย Shutter Island (2010)
I don't know this man. His caretaker just stepped away. I overheard him mention he's a sex offender. ผู้คุมเขาเพิ่งออกไป เขาเป็นพวกลักเพศ Dream On (2010)
Target rich and offender friendly. มีหลากหลายความรวดเร็วในเวลาในแต่ละคดี Solitary Man (2010)
He goes to offender friendly environments So he can blend in and still interact with his victims. งั้น ถ้าเขาเป็นคนที่นี่ ทำไมต้องแวะจุดพักรถด้วย Solitary Man (2010)
This offender's preferential, Young women mid - To late 20s. - 24 ช.ม.หลังจับตัวไป Solitary Man (2010)
Was abducted by the same offender. ถูกจับไปโดยคนร้ายคนเดียวกัน Mosley Lane (2010)
We all know that preferential offenders เรารู้กันว่าคนร้ายแบบเจาะจงนี้ Mosley Lane (2010)
Most predisposed female offenders are not. คนร้ายหญิงที่วางแผนล่วงหน้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ Mosley Lane (2010)
We know these offenders are skilled at abductions เรารู้ว่าผู้ทำรายนี้มีทักษะ เรื่องการลักพาตัว Mosley Lane (2010)
This kind of scenario, an offender typically tries to stage the scene, make it look like murder, suicide, a burglary gone wrong. ชนิดของสถานการณ์เช่นนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะพยายามจัดฉาก ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย นักย่องเบาที่ทำงานผิดพลาด Episode #1.1 (2010)
In crimes like this, half the offenders end up shooting themselves in the face. ในการก่ออาชญากรรมเช่นนี้ ผู้ที่กระทำผิดครึ่งหนึ่ง จบลงด้วยการยิงศรีษะตัวเอง คนอื่นๆถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม Episode #1.2 (2010)
It's typical in an organized offender like this. มันเป็นลักษณะของ ผู้กระทำผิดแบบนี้ Rite of Passage (2010)
He's a registered sex offender. เขามีประวัติ เป็นผู้กระทำผิดทางเพศ ...A Thousand Words (2010)
I suggest immediate termination and entry into the statewide sex offender database. ฉันขอให้ดำเนินการทางกฏหมายเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ผู้กระทำผิดทางเพศ Audition (2010)
And keeps your name off the national sex offenders list. และจะเก็บชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้ต้องหาคดีทางเพศ The Townie (2010)
16. 16 registered sex offenders within a five-block radius of this girl's home. ได้ 16 ไฟล์ ตามทะเบียนประวัติ อาชญกรรมทางเพศ ภายในรัศมี 5ช่วงตึก ของบ้านเด็กผู้หญิงคนนั้น Pilot (2010)
Serial offenders, especially long-term, successful ones, don't just suddenly change what they do or how they do it. ทำความผิดต่อเนื่อง โดยเฉพาะ คดีที่ก่อสำเร็จอย่างยาวนาน ไม่ใช่แค่เปลี่ยนทันทีในสิ่งที่พวกเขาทำ หรือวิธีการกระทำ The Longest Night (2010)
Sex offenders can't live anywhere near kids. พวกที่ก่อความรุนแรงทางเพศ อยู่ใกล้เด็กๆไม่ได้หรอก First Blood (2010)
Now it's crawling with pedophiles and sex offenders. ตอนนี้มีแต่พวกตุ๋ยเด็กกับนักข่มขืน First Blood (2010)
- He's a sex offender. - I know. เขาเป็นพวกล่วงละเมิดทางเพศ / ผมรู้ First Blood (2010)
I ran a list of police officers with children who go to Ernstrom College, and I cross-referenced that with my flagged campus violent offenders. ฉันตรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีลูกซึ่งไปเรียนที่วิทยาลัยเอิร์นสตอร์ม และฉันโยงเข้ากับผู้ก่อความรุนแรงในมหาวิทยาลัย Middle Man (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenderHe even suspected that the man was the principle offender.
offenderSometimes first offenders are in need of help.
offenderSuch conduct would subject the offender to a heavy penalty.
offenderThe more laws, the more offenders.
offenderThe police spotting him at once as the offender.
offenderThe political offender rebelled against the police authority.
offenderThey discussed the subject of the offender of the meaning of life.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย(n) violator, See also: law breaker, offender, Syn. ผู้ทำผิดกฎหมาย, Example: บ้านเมืองเราน่าจะมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายขั้นรุนแรงให้เข็ดหลาบบ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ล่วงหรือละเมิด ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
มือมืด(n) mysterious offender, See also: invisible attacker, unknown hand, Example: ห้างได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า มีมือมืดนำระเบิดมาวางไว้บริเวณชั้น 1 ของห้าง, Thai Definition: ผู้ที่ลอบทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือรู้เหลือเห็นว่าเป็นใคร
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
พ้นข้อหา(v) be relieved from being an offender, Ant. ถูกกล่าวหา, Example: ชาวคณะริ้วอักษรพ้นข้อหาใช้กระดาษหลวงไปพิมพ์หนังสือส่วนตัว, Thai Definition: พ้นจากการกล่าวหา, พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
มือมืด[meū meūt] (n, exp) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse  FR: main mystèrieuse [ f ]
พ้นข้อหา[phon khøhā] (v, exp) EN: be relieved from being an offender  FR: être acquitté
ผู้กระทำความผิด[phū kratham khwāmphit] (n, exp) EN: offender
ผู้กระทำความผิดอีก[phū kratham khwāmphit īk] (n, exp) EN: recidivist ; repeat offender  FR: récidiviste [ m ]
ผู้กระทำผิด[phū kratham phit] (n) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator  FR: fautif [ m ] ; fautive [ f ]
ผู้ผิด[phūphit] (n) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error  FR: fautif [ m ] ; coupable [ m ] ; inculpé [ m ] ; inculpée [ f ]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [ m ] ; délinquant [ m ] ; malfaiteur [ m ] ; bandit [ m ] ; vaurien [ m ] (vx)

CMU Pronouncing Dictionary
OFFENDER
OFFENDERS

Oxford Advanced Learners Dictionary
offender
offenders

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不法分子[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ,     /    ] law-breakers; offenders #16,537 [Add to Longdo]
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ,   /  ] chief offender; chief culprit #57,417 [Add to Longdo]
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ,  ] repeated offender; habitual criminal; recidivist #67,505 [Add to Longdo]
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ,  ] casual offender; casual offence #121,622 [Add to Longdo]
赦罪[shè zuì, ㄕㄜˋ ㄗㄨㄟˋ,  ] to forgive (an offender) #149,393 [Add to Longdo]
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ,   ] offender #371,863 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Angreifer { m } | Angreifer { pl }offender | offenders [Add to Longdo]
Gewohnheitsverbrecher { m }habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]
Haupttäter { m }principal offender [Add to Longdo]
Rückfalltäter { m }; Rückfalltäterin { f } [ jur. ]recidivist; subsequent offender; second offender [Add to Longdo]
Sexualverbrecher { m }; Sexualstraftäter { m }sex offender [Add to Longdo]
Staatsverbrechen { n }political offender; crime against the state [Add to Longdo]
Straftäter { m }offender; criminal [Add to Longdo]
Täter { m }; Delinquent { m }; Delinquentin { f }offender [Add to Longdo]
Triebverbrecher { m }; Triebtäter { m }sex offender; sexual offender [Add to Longdo]
Verkehrssünder { m } | Verkehrssünder { pl }traffic offender | traffic offenders [Add to Longdo]
Wiederholungstäter { m }; Wiederholungstäterin { f }persistent offender [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
犯人[はんにん, hannin] (n) offender; criminal; (P) #5,134 [Add to Longdo]
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n, vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender [Add to Longdo]
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P) [Add to Longdo]
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n, vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender [Add to Longdo]
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender [Add to Longdo]
常習者[じょうしゅうしゃ, joushuusha] (n) habitual offender [Add to Longdo]
情けが仇[なさけがあだ, nasakegaada] (exp) (id) Pardon makes offenders [Add to Longdo]
性犯罪者[せいはんざいしゃ, seihanzaisha] (n) sex offender [Add to Longdo]
政治犯[せいじはん, seijihan] (n) political offense; political offence; political offender; (P) [Add to Longdo]
正犯[せいはん, seihan] (n) principal offense; principal offence; principal offender [Add to Longdo]
正犯者[せいはんしゃ, seihansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
前科者[ぜんかしゃ;ぜんかもの, zenkasha ; zenkamono] (n) former convict; old offender; ex-convict; person with a criminal record [Add to Longdo]
属人主義[ぞくじんしゅぎ, zokujinshugi] (n) the principle of nationality (according to which an offender should be tried in accordance with the law of his or her own country) [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
保護処分[ほごしょぶん, hogoshobun] (n) disposing of a case by placing an offender on probation or under supervision [Add to Longdo]
捕り手;捕手[とりて, torite] (n) (1) (arch) policeman; official in charge of imprisoning offenders; (2) { MA } art of defeating (and capturing) an opponent with one's bare hands [Add to Longdo]
累犯者[るいはんしゃ, ruihansha] (n) repeat offender [Add to Longdo]
咎人;科人(iK)[とがにん, toganin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0301 seconds, cache age: 68.502 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม