*feierabend machen* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ *feierabend machen*
ภาษา
หรือค้นหา: feierabend machen, -feierabend machen-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the last thing I want to do, but the captain said I had to make myself available to you, so here I am. We need protective suits. Ich würde jetzt lieber Feierabend machen, aber mein Chef hat gesagt, ich soll Ihnen nach besten Kräften helfen, also muss ich wohl mit Ihnen gehen. Contamination (1980)
Erin says she'll come home from work if we need her. Erin sagt, sie könne jederzeit Feierabend machen. The Victims (1981)
I think we should just call it a night. Ich denke, wir sollten Feierabend machen. The Last American Virgin (1982)
Ah, I'll be finished earlier today. Heute muss ich sowieso früher Feierabend machen. Prozrazení (1983)
Let's adjourn. Lasst uns Feierabend machen. The ACM Kid (1983)
Are you telling me this isn't a sign? You need $20 to take a test and, bingo, you got $20. Er sagte, da wir ja eine Linda hier haben, würde er früher Feierabend machen und einkaufen gehen. Change of Life (1986)
And if I were you, I would be on the phone to Paris now, where it is five in the afternoon and everyone is thinking of going home. An deiner Stelle würde ich also schnellstens Paris anrufen, wo es gerade 17 Uhr ist und jeder Feierabend machen will. Bright Lights, Big City (1988)
WE APOLOGIZE, YOUR HONOR. IT WON'T HAPPEN AGAIN. Nun, dann können wir genauso gut Feierabend machen. Rush to Judgement (1990)
Come on, kid, hand it over so we can all go home. Mach schon, dann können wir alle Feierabend machen. The Rocketeer (1991)
Call it a day. Wir können Feierabend machen. Chaplin (1992)
Now, at some point, Caesar's gonna quit. Also, irgendwann wird Caesar Feierabend machen, Bound (1996)
Then you guys can just take off. Und dann könnt ihrJungs Feierabend machen. Drop Dead Gorgeous (1999)
Close the parking lot for us Schließt auch den Parkplatz. Und dann könnt ihr Jungs Feierabend machen. Gorgeous (1999)
Go home and call it a day? Nach Hause gehen und Feierabend machen? How to Make a Quilt Out of Americans (2000)
-I was just leaving fοr the day. -Ich wollte gerade Feierabend machen. Hannibal (2001)
You can try to arrest us all, but you guys might wanna call it a night and go have a beer. Wollen Sie uns jetzt alle verhaften? Oder wollen Sie nicht lieber Feierabend machen und ein Bier trinken? Freak Nation (2002)
I am going home now after working six hours longer than I usually work... and performing tasks I despise and I'm ashamed of. Ich werde jetzt Feierabend machen, nachdem ich 6 Stunden länger arbeitete und Dinge getan habe, die ich verabscheue und für die ich mich schäme. I Can't Get Started (2002)
Personally, I'd rather just kill you and call it a day. Wenn's nach mir ginge, würd ich Sie sofort töten und Feierabend machen. Van Helsing (2004)
That's the third time this week the damn thing's gone off an hour after they quit work. Das ist schon das dritte Mal, dass der Alarm losgeht, sobald sie Feierabend machen. Dead Man Talking (2004)
He was about to close shop for the day. Er wollte schon Feierabend machen. To Live and Let Diorama (2005)
I don't think there's much else to do here but call it a day. Ich glaube nicht, dass es noch viel hier zu tun gibt, daher lasst uns Feierabend machen. The Hobo Code (2007)
Take your pictures, meet deadline, then off to the washbag to decompress, right? Fotos machen, Abgabe beachten und dann Feierabend machen und Druck ablassen. The Legend of Dylan McCleen (2007)
Let's put it off until tomorrow. - Lass uns das Morgen machen. - Bitte? Du kannst Feierabend machen. Beautiful (2008)
You want to just call it a day? Wollen wir für heute Feierabend machen? Redomption (2008)
Knock off, relax, watch a little "Opes"? Feierabend machen, entspannen, ein bisschen Opes gucken? Coke Dick & First Kick (2008)
Before the close of business, they should be suspended and, before the end of the week, indicted. Bevor wir heute Feierabend machen, sollten sie suspendiert werden... und noch vor dem Ende der Woche angeklagt werden. -30- (2008)
When the Town Council hired you, we made it clear that the Paradise Chief of Police does not have a 9:00 to 5:00 job. Der Polizeichef kann nicht immer um 17 Uhr Feierabend machen. Das hat man Ihnen bei der Einstellung gesagt. Jesse Stone: Thin Ice (2009)
Unless... you want to close up early, go for a nice long ride? Oder willst du Feierabend machen? Lust auf einen schönen, langen Ritt? Summer's Moon (2009)
So once you've hecked all the usual "slicks"... the spots pro would use... you're stuck calling it a day or ripping out the drywall. Hat man also erst die üblichen "Nischen" überprüft, welche Profis benutzen würden, kann man Feierabend machen, oder die Trockenwände rausreißen. Friends Like These (2009)
- You might as well call it a day. - Sie können auch Feierabend machen. Wee Small Hours (2009)
she needed an excuse to leave work early. brauchte Bree eine Ausrede, um früher Feierabend machen zu können. The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Look, I'd better be off. Schauen Sie, ich sollte besser Feierabend machen. Episode #1.4 (2009)
I say we call it a night, come back with a search warrant. Lass uns Feierabend machen und morgen wiederkommen. Más (2010)
Let them have an early night. Lass sie früher Feierabend machen. Episode #1.4 (2010)
It's kind of a big deal, 'cause my son's on varsity. Vergessen Sie's. Ich habe mich nur gefragt, wann Sie hier Feierabend machen, denn ich muss zum Homecoming. Es ist wichtig für mich, da mein Sohn in der Schulmannschaft ist. Homecoming (2010)
Well, hate to break it to you, but it doesn't look like anyone's gonna be joining us, so I think we should just call it a day. Nun, ich hasse es Euch das sagen zu müssen, aber es sieht nicht aus, als würde sich irgendjemand uns anschliessen. Ich denke, wir sollten einfach Feierabend machen. Audition (2010)
See? They were waiting for us to pay so they could close. Siehste, kaum haben wir bezahlt, können sie Feierabend machen. Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Ed, maybe we should just call it a night. - Ed, vielleicht sollten wir einfach Feierabend machen. Connect the Dots (2010)
Call it a night. Feierabend machen. Where and When (2010)
Let's just call it a night. Lasst uns einfach Feierabend machen. Temporary Monsanity (2010)
Hey, let's blow off work early, go to a bar, pretend we're single. Hey, lass uns Feierabend machen, in 'ne Bar gehen und tun, als wären wir Singles. I Don't Know How She Does It (2011)
If you're gonna get snippy, we can call it a night. Wenn du schnippisch wirst, können wir auch Feierabend machen. Beau Soleil (2011)
- You want to call it? - Feierabend machen? The Angel of Death (2011)
Better call it a day. Lass uns Feierabend machen. Episode #1.1 (2012)
If it were up to me, I'd pound this thing in another inch and call it a day. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding wo anders hämmern und Feierabend machen. Pilot (2012)
I was on my way back from a crime scene, and I thought I'd see if you can get off a little early. Ich komme gerade von einem Tatort, und dachte, ich schau mal, ob du etwas früher Feierabend machen kannst. Helter Skelter (2012)
You should go home, Betsy. it's late. Sie sollten Feierabend machen, Betsy. Es ist spät. A Gettysburg Address (2012)
All right, I'm getting ready to leave. Okay, ich werde jetzt Feierabend machen. That's Not What They Call It in Amsterdam (2012)
- On this particular friday, he dismissed them at lunch. He said that he'd stay a while, then go straight home. - An diesem Freitag hatte er den Jungs gesagt, dass sie nach dem Mittagessen Feierabend machen können. Episode #1.2 (2013)
It's not my fault. Yeah, OK. You do believe me, though, don't you? Warum sollte ich vor Sonnenaufgang arbeiten und mittags Feierabend machen wollen? Nowhere to Hide (2013)

Longdo Approved DE-TH
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören

DING DE-EN Dictionary
Feierabend machento finish (work); to knock off (work) [Add to Longdo]
Feierabend machento call it a day [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0197 seconds, cache age: 678.659 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม