*blatant* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


71 ผลลัพธ์ สำหรับ *blatant*
ภาษา
หรือค้นหา: blatant, -blatant-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
blatant(adj) ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous

Hope Dictionary
blatant(เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม, ห้าว, ชัดเจน, โออวด, บาดตา, See also: blatancy n. ดูblatant, Syn. obtrusive, Ant. subtle

Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม, ดัง, โอ่อ่า, โอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance. เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
And I will not stand for this type of blatant.... And I will not stand for this type of blatant... Night at the Museum (2006)
Well, sir, Mr Skinner feels it would be better not to prosecute an individual that has committed a blatant offense. คุณสกินเนอร์ไม่ต้องการเอาความ กับผู้กระทำความผิดอุกอาจ Hot Fuzz (2007)
To deceive him so blatantly. การหลอกเขาระยะเผาขน Cassandra's Dream (2007)
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales? ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This is a blatant miscarriage of justice. นี่คือการตัดสินผิดที่แจ่มแจ้ง Episode #3.2 (2009)
Blatant extortion. ขู่กรรโชก... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It was stupid. It was blatant stupidity - เธอน่ะใจดีจัง แต่มันโง่มาก You Don't Know Jack (2010)
I would never counsel rushing blindly into war but for a cause such as the one the boy described for a violation of peace so blatant, so powerful of course I'd fight! ข้าจะไม่พูดให้ทุกคน หน้ามืดวิ่งสู่สนามรบ.. ..แต่ถ้าเป็นสาเหตุ ที่เจ้าหนุ่มนี่ว่ามาล่ะก็ ..พวกมันคิดจะเปิดศึกโจ่งแจ้ง และรุนแรง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And with a blatant disregard for the consequences และชัดเจนว่าไม่ใส่ใจถึง\ ผลที่จะตามมา Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Talk about blatant tokenism. That whole "We're inspiring"... เค้าเอาไว้พูดแค่เป็นพิธี Journey to Regionals (2010)
This is nothing but a blatant abuse of power by a petty functionary. นี่เป็นการใช้อำนาจผิดแบบหน้าด้านๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับล่าง The 21-Second Excitation (2010)
Now you think I should play the "I hate going into a dark house alone" card, or the more blatant "I'm not wearing underwear"? ฉันว่าตอนนี้เธอลงการ์ด "ฉันเกลียดการกลับบ้านคนเดียว"ได้แล้วล่ะ หรือจะให้ชัดกว่านั้นก็ "ฉันไม่ได้ใส่ชั้นใน"ดี? Truly Content (2010)
It'll be embarrassing if you just say my name so blatantly. ถ้าคุณเอ่ยชื่อของฉันในที่สาธารณะ ฉันก็อายแย่น่ะสิคะ Episode #1.9 (2010)
The blatant disregard for the school syllabus? การสอนหนังสือนอกหลักสูตร Bad Teacher (2011)
Whoever tries to leave here before I get what I came for does so with a blatant disregard for their own well-being. ใครก็ตามที่ออกไปจากที่นี่ก่อน ฉันจะได้สิ่งที่มาเอา ถือว่าไม่สนใจในสุขภาพของตัวเอง Original Skin (2011)
That's blatant disrespect to the bureau and to authority of law in general. นั่นเป็นการไม่เคารพหน่วยงาน และกฎหมายทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด It Takes a Village (2011)
Do not blatantly stare at me! อย่ามาจ้องฉันแบบโจ่งแจ้ง Me Too, Flower! (2011)
Well, if you don't mind harsh lighting and blatant misogyny, you can always watch a porno. เอ่อ ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ลองใช้ตัวช่วยสิ อย่างจินตนาการ หรือไม่ก็เอาหนังโป้มาช่วย Making the Connection (2011)
I will never understand the Boston clan and your blatant disregard for manners. ข้าคงไม่มีทางเข้าใจตระกูลบอสตันและ ความเพิกเฉยต่อมารยาททางสังคมของเจ้า The Ties That Blind (2012)
They were turned in blatant violation of our agreement. ในความเห็นของเรา พวกเขาต่างป่าเถื่อนรุนแรง Turn This Mother Out (2012)
The point is blatant aggression against a sovereign nation cannot go unanswered. ประเด็นก็คือการรุกราน ชาติอื่นอย่างโจ่งแจ้ง ต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสม The Smile (2012)
Exactly. We cannot condone this blatant insubordination. อันที่จริงเราไม่สามารถยกโทษให้พวกหัวแข็งนี่ได้ Whatever I Am, You Made Me (2012)
It looks like a BMW X5, but actually, it's a blatant copy called the Shuanhuan S-CEO HBJ6474Y. มันดูเหมือนบีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 5 แต่จริงๆแล้ว เป็นรถที่เลียนแบบ ในชื่อ ชวนฮวน เอส-ซีอีโอ เอชบีเจ6474วาย Episode #18.2 (2012)
Fisker have, very blatantly, brazenly, I'd say - copied my idea for a long range electric car. แต่ฟิสเคอร์ทำ ขอบอกว่า พวกเขาไม่อาย ที่จะเลียนแบบไอเดียผม ให้กับรถไฟฟ้า Episode #18.4 (2012)
What makes you think I'm actually gonna fall for that blatant manipulation? ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันจะตกหลุม คำกล่อมของคุณง่ายๆล่ะ แคสเซิล Headhunters (2012)
Given the way he was blatantly licking my boots at breakfast, it's pretty obvious he's up to something. จากอาการอันโจ่งเเจ้งของเขา เลียแข้งเลียขาฉันช่วงอาหารเช้า มันแน่นอนเหลือเกินว่า เขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่ Intuition (2012)
Becauseits a blatant act of disrespect. เพราะมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด การกระทำของการเคารพ. 2 Guns (2013)
You executed a blatant attack on the Light. คุณโจมตีฝ่ายสว่าง Confaegion (2013)
Oh, I hate to interrupt the blatantly homoerotic overtones of whatever the two of you are on the verge of crying about, so I will be brief. โอ้ว ฉันละไม่อยากจะขัดจังหวะ การประสานเสียงหื่นกาม หรืออะไรก็ตามที่พวกนายกำลังจะทำ Tina in the Sky with Diamonds (2013)
This contempt, this blatant disrespect! มันเป็นการดูถูก เสียมารยาทมาก Demolition (2015)
You willfully and blatantly disobeyed orders. นายจงใจฝืนคำสั่งอย่างเปิดเผย Allied (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blatant"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
ทนโท่(adv) obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai Definition: ปรากฏชัดแก่ตา
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร
โจ่งครึ่ม(adv) openly, See also: flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, Example: ผู้สมัครหาเสียงกันอย่างโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวความผิดที่จะตามมา, Thai Definition: อย่างไม่เกรงกลัวใคร
โจ่งแจ้ง(v) be blatant, See also: be flagrant, be obvious, be glaring, be open, Ant. ปิดบัง, Example: สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อออกมาให้พวกเราได้อ่านกันนั้น มันไม่โจ่งแจ้งนัก, Thai Definition: ลักษณะการกระทำที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือหรือปิดบัง
โจ่งแจ้ง(adv) obviously, See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, Ant. ปิดปัง, Example: เขาคัดค้านรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่กลัวอันตราย
โจ๋งครึ่ม(adv) openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai Definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (v) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open  FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux
ทนโท่[thonthō] (adj) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

CMU Pronouncing Dictionary
blatant
blatantly

Oxford Advanced Learners Dictionary
blatant
blatantly

WordNet (3.0)
blatant(adj) without any attempt at concealment; completely obvious, Syn. conspicuous, blazing
blatant(adj) conspicuously and offensively loud; given to vehement outcry, Syn. clamant, strident, clamorous, vociferous
blatantly(adv) in a blatant manner

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Blatant

a. [ Cf. Bleat. ] Bellowing, as a calf; bawling; brawling; clamoring; disagreeably clamorous; sounding loudly and harshly. “Harsh and blatant tone.” R. H. Dana. [ 1913 Webster ]

A monster, which the blatant beast men call. Spenser. [ 1913 Webster ]

Glory, that blatant word, which haunts some military minds like the bray of the trumpet. W. Irving. [ 1913 Webster ]

Blatantly

adv. In a blatant manner. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils #19,146 [Add to Longdo]
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ,     /    ] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
eklatant (Fehler) { adj }blatant; glaring [Add to Longdo]
himmelschreiend { adj } | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense [Add to Longdo]
krass { adj } | krasser | am krassestenblatant | more blatant | most blatant [Add to Longdo]
lärmend; schreiend { adj }blatant [Add to Longdo]
lärmend { adv }blatantly [Add to Longdo]
offensichtlich { adj }blatant [Add to Longdo]
offensichtlich; offenblatantly [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen { adj } | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]
unverfroren { adv }blatantly [Add to Longdo]
Er hat das schlicht und einfach ignoriert.He blatantly ignored it. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0411 seconds, cache age: 28.387 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม