*ฉันนี่ชักจะมีเล่ห์อุบายเยอะพอๆกับอายุซะแล้วสิ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


246 ผลลัพธ์ สำหรับ *ฉันนี่ชักจะม [...] อายุซะแล้วสิ*
ภาษา
หรือค้นหา: ฉันนี่ชักจะมี [...] บอายุซะแล้วสิ, -ฉันนี่ชักจะม [...] อายุซะแล้วสิ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
เนื่องจากผลลัพธ์มีน้อย ระบบจึงเปลี่ยนคำค้นเป็น Cyoouj=yd0t,ug1jsNv6[kpgpvtrvqdy[vkp6:tc1h;lb

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I seem to become quite cunning in my old age. ี่ Howl's Moving Castle (2004)

Longdo TH - TH
5 (n) ึ่ ()

Longdo Unapproved FR - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
irrel(adj) unreal, illusive

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lisa(n, slang) Friend with Benefit
*cv*[C V] (abbrev) ี่
**(n) organ of the body

Longdo Unapproved TH-SOUTH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ู้,

Longdo Unapproved TH - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
followed in

Longdo Unapproved TH - JP
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
**[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana] slang colloqial pl sg meen, mean, maen I

Longdo Unapproved JP - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*, *(n, vi, vt, modal, ver) Fool

Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
24-hour flu(n) (Stomach Flu) (24-Hour Flu)

Longdo Approved EN-TH
dorami (n) (doraemon)
Image:
doraemon(n) ื่ีุ่่ื่ึ่ ุ่ ื่ ื่ี้ี่ี่ 80
doremi(n) dorami
PHP(n) ึ่ ( intepreter) ี่ ื่ ิ่ี่ http://www.php.net
modern(adj)
old(adj)
Linux.Thai.Net(n) ื่ Linux
SARS(n) Severe Acute Respiratory Syndrome ิ่ 2546
collaborative(adj) ื่ิ้
football(n) (ี่ soccer )

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
a(det) ึ่ (ื่ ี้)
a(n)
a(prf) ื่
a(prf)
a(prf)
a(prf)
a(prf) , See also: ไปสู่
a(prf)
a(prf) ( an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
B(n) ี่ 2

Hope Dictionary
!ื่
*ื่ asterisk () ึ่ ู่ ื่ * ี่ (wildcards) ื่ื่ A*.* ี่ื่ึ้ A *.COM ี่ COM *.* ีู่่ wildcards
+ื่ cross hairs ี้ (cursor) ึ่ ี่ (+) ี่
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
5-htabbr. 5-hydroxytryptamine (serotonin)
5-htpabbr. 5-hydroxytryptophen
?ื่ ellipsis ึู่่ 3 ี้ ี้ ิ่ (dialog box) ี่ 3 ี้
^<> hat ี่ (^) ื่ี้ "" (Control Key) K ^K 5^3 5 3 caret ^ () <ื่>caret ี่ึ้ื่ Shift+6 (^) ี้ ^ (Pascal) ี้ (pointer) , ^ (C) exclusive OR, ^ (BASIC)
_ื่ underscore ึ่ ี้ (-) (underline) (underline) ีู้่ ื่ี้ ึ่ ื่ A-B
a() 1. A, ึ่, ึ่, argon (the first letter) - abbr. assesssment, artery 2. A 10

Nontri Dictionary
aback(adv) , , ,
abacus(n)
abandon(vt) ิ้, , ,
abandoned(adj) ี่ิ้, ี่, ี่
abandonment(n) ิ้, , ,
abase(vt) , , , ื่ิ์
abasement(n) , , , ื่ิ์
abash(vt) , ,
abashed(adj) , , , ิ้
abate(vi) , ,

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permanent sterility [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary tooth [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC) () [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrost [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeability, [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-, - [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockื้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeate [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeation [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Period [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Audio Visual Material and Equipment, Example: เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction [เทคโนโลยีการศึกษา]
Material, ิ่ ี่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipment, ื่ ี่ ื่ ื่ ื่ ื่ ื่ ื่ ื่ ื่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mediaื่, ื่ ี่ิ่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordings [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Mediaื่, ี้ "ื่" ื่ ี่ื่ ืูู่้้ "ื่" ื่ ูู้้<br />ื่ี้ "ื่" ื่ ีู่้ ูู้้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovation, ี่ ึ้ ิ่ี้ี่ื่ ู่ึ้ ีู่่ 3 ี่ิ่ <ul><li>ิ่ิ่ี่ ึ้ ื่</li><li> ี่</li><li></li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technology, ิ่ึ้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionary [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ู่ี่
INLINE ื่(V)
Image:
Chemotropism(n) (Chemotropism) ื่ี่ ิ่
Chemotropism(n) (Chemotropism) ื่ี่ ิ่
Chemotropism(n) (Chemotropism) ื่ี่ ิ่
constantly(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
European Council(name)
hierachyhierachy [ N ] ; Related. .
hubristic(n)
i(n, uniq)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
(pron) abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
(n) abstention, Ant. การออกเสียง, Thai Definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
(adv) according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
(n) advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count Unit: ชนิด
(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
(n) testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
(n) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
(adj) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
ี่(n) Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ี่(adj) Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
[ā] (v) EN: decorate
[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
[ābat] (v) EN: transgress a precept
[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
= [Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln

CMU Pronouncing Dictionary
a
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Oxford Advanced Learners Dictionary
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

WordNet (3.0)
1530s(n) the decade from 1530 to 1539
1750s(n) the decade from 1750 to 1759
1760s(n) the decade from 1760 to 1769
1770s(n) the decade from 1770 to 1779
1780s(n) the decade from 1780 to 1789
1790s(n) the decade from 1790 to 1799
1820s(n) the decade from 1820 to 1829
1830s(n) the decade from 1830 to 1839
1840s(n) the decade from 1840 to 1849
1850s(n) the decade from 1850 to 1859

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
. . .

The “vocabulary” of this dictionary referred to within the definitions of certain collocations are those words serving as headwords for main entries, and distinguished from word combinations (“collocations”) which follow the main part of certain entries. In the XML-tagged version, these headwords are marked by the tags . [ PJC ]

2. A sum or stock of words employed. [ 1913 Webster ]

His vocabulary seems to have been no larger than was necessary for the transaction of business. Macaulay. [ 1913 Webster ]

0

adj. 1. indicating the absence of any or all units under consideration; -- representing the number zero as an Arabic numeral
Syn. -- zero [ WordNet 1.5 +PJC ]

1

adj. 1. used of a single unit or thing; not two or more; -- representing the number one as an Arabic numeral
Syn. -- one, i, ane [ WordNet 1.5 +PJC ]

10

adj. 1. denoting a quantity consisting of one more than nine and one less than eleven; -- representing the number ten as Arabic numerals
Syn. -- ten, x [ WordNet 1.5 +PJC ]

100

adj. 1. the Arabic numerals representing the number one hundred; denoting a quantity consisting of one more than ninety nine and one less than one hundred and one; ten times ten
Syn. -- hundred, a hundred, one hundred, c [ WordNet 1.5 +PJC ]

1000

adj. 1. denoting a quantity consisting of one more than nine hundred ninety nine and one less than one thousand and one; -- representing the number one thousand as Arabic numerals
Syn. -- thousand, a thousand, one thousand, m, k [ WordNet 1.5 +PJC ]

1000th

adj. 1. coming next after the nine hundred ninety-ninth in a series
Syn. -- thousandth [ WordNet 1.5 ]

100th

adj. 1. coming next after the ninety-ninth in a series
Syn. -- hundredth, centesimal [ WordNet 1.5 +PJC ]

10th

adj. 1. coming next after the ninth in a series
Syn. -- tenth [ WordNet 1.5 ]

11

adj. 1. denoting a quantity consisting of one more than ten and one less than twelve; -- representing the number eleven as Arabic numerals
Syn. -- eleven, xi [ WordNet 1.5 +PJC ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive #2 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly #2 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place #3 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) #4 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be #5 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
[たよる, tayoru] TH: ึ่  EN: to rely
[たよる, tayoru] TH: ึู้่  EN: to depend on
[このむ, konomu] TH:   EN: to like
[このむ, konomu] TH:
[もりあがる, moriagaru] TH: ื้  EN: to rouse
[たてる, tateru] TH:   EN: to build
[ぶにゃ, bunya] TH:   EN: field
[くに, kuni] TH:   EN: country
[すぎなみ, suginami] TH:   EN: Suginami (pl)
[ぞっこう, zokkou] TH:   EN: resuming

Longdo Approved DE-TH
ber(präp) ี่
berhaupt ี้ Sie ist berhaupt sehr freundlich. ี่
bernehmen(vi) |bernahm, hat bernommen| ,
AG Aktiengesellschaft , Syn. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften|
Abend(n) |der, pl. Abende|
Aktien(n) |pl.| ุ้
Amt(n) |das, pl. mter| ,
Anfang(n) |der| ิ่
Angabe(n) |die, pl. Angaben|

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fehlst(n, vi, vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natrlich zur Fortuna!Fortuna Dsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natrlich zur Fortuna!Fortuna Dsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter { m }; Tagfalter { m } [ zool. ] | Falter { pl }; Ta*(n) ื้
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier*(vi)
*chneeverwehung { f }; Schneewehe { f } | Schneeverwehu*
*chwarze { m, f }; Schwarzer | Schwarzen { pl }; Schwarz* ,
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ู้, ู้
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa*(adj) ี่ abgelaufenes Fleisch ื้ี่
*esetzmigkeit { f }; Legalitt { f }; Rechtmig*(n)

Longdo Approved FR-TH
maison(n) |f| la maison ี่ ู่ี่
Image:
je(n) ี่ 1 , ,
vous(n) ี่ 1. () 2. () 3.
Bonjour! (ึ่ 'ิ์' ), See also: Bonsoir!
faire de la natation(vt) , Syn. nager à la piscine
faire de la randonne(vt) ี่
faire du foot(vt)
Image:
faire du volley(vt)
Image:
faire du patin glace(vt)
faire du ski

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aime[j'aime] (adj)
ans(n)
artz[artz] (n, vt, phrase)
auror
baga[ばか] (n) , ื่, ,
be supposed to, , ู้ี่
Benin [ geogr. ](n)
beurre noisette(n) , , brown butter
beurre noisette(n) , , brown butter
bon vo yard

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See ) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See ) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
(P);[とし, toshi] (n-adv, n) (1) ( only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
;[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) ( after certain verb forms) (See 2) indicate past completed or action; (2) (See 3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of used for some verb types) (See ) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0432 seconds, cache age: 6.6 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม