Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ You certainly have your work cut out as mistress of Manderley. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ you certainly [...] of manderley.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -you certainly [...] of manderley.-, *you certainly [...] of manderley.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley. เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่ Rebecca (1940)
Time: 0.0161 seconds, cache age: 67.327 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม