Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Yeah, it's Kangjae who you beat up real bad yesterday แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ yeah, it's ka [...] bad yesterday  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -yeah, it's ka [...] bad yesterday-, *yeah, it's ka [...] bad yesterday*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Yeah, it's Kangjae who you beat up real bad yesterday ใช่, คังแจที่ถูกแกอัดน่วมเมื่อวานไง Failan (2001)
Time: 9.3203 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม