Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ We've got a flameout on the starboard side as well. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ we've got a f [...] side as well.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -we've got a f [...] side as well.-, *we've got a f [...] side as well.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
We've got a flameout on the starboard side as well. เครื่องยนต์ตัวขวาหยุดทำงานแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Time: 0.0195 seconds, cache age: 67.631 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม