Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ We're talking siege engines, battering rams, catapults... you made a tough decision. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
0 ผลลัพธ์ สำหรับ We're talking [...] ugh decision.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ංำงพำ ะฟสารืเ [...] ีเ้ กำแรหรนืใ-, *ංำงพำ ะฟสารืเ [...] ีเ้ กำแรหรนืใ*

Automatically try *ංำงพำ ะฟสารืเ หรำเำ ำืเรืำหม ิฟะะำพรืเ พฟทหม แฟะฟยีสะหใใใ ันี ทฟกำ ฟ ะนีเ้ กำแรหรนืใ*
Automatically try ංำงพำ ะฟสารืเ หรำเำ ำืเรืำหม ิฟะะำพรืเ พฟทหม แฟะฟยีสะหใใใ ันี ทฟกำ ฟ ะนีเ้ กำแรหรนืใ

Sorry, word not found in any database

Time: 0.5671 seconds

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม