Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ We're risking our lives to preserve a useless member. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ we're risking [...] eless member.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -we're risking [...] eless member.-, *we're risking [...] eless member.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
We're risking our lives to preserve a useless member. ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์ Help! (1965)
Time: 0.0242 seconds, cache age: 27.649 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม