Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ The next time you lie about an injury, Heinrich... you're off the team. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
0 ผลลัพธ์ สำหรับ The next time [...] off the team.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ธ้ำ ืำปะ ะรทำ [...] นดด ะ้ำ ะำฟทใ-, *ธ้ำ ืำปะ ะรทำ [...] นดด ะ้ำ ะำฟทใ*

Automatically try *ธ้ำ ืำปะ ะรทำ ันี สรำ ฟินีะ ฟื รื่ีพัม ็ำรืพรแ้ใใใ ันีงพำ นดด ะ้ำ ะำฟทใ*
Automatically try ธ้ำ ืำปะ ะรทำ ันี สรำ ฟินีะ ฟื รื่ีพัม ็ำรืพรแ้ใใใ ันีงพำ นดด ะ้ำ ะำฟทใ

Sorry, word not found in any database

Time: 0.0126 seconds, cache age: 13.439 (clear)

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม