Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ That noise. Wait, what noise? แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ that noise. wait, what noise?  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -that noise. wait, what noise?-, *that noise. wait, what noise?*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
That noise. Wait, what noise? เสียงนั้น เดี้ยว เสียงนั่น Founder's Day (2010)
Time: 9.4717 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม