Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Just make some noise. Mr. President? แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ just make som [...] r. president?  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -just make som [...] r. president?-, *just make som [...] r. president?*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Just make some noise. Mr. President? แค่ยิงให้ดังเข้าไว้ ท่านปธน. Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Time: 9.3876 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม