Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ I really despise people that don't work. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ i really desp [...] t don't work.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -i really desp [...] t don't work.-, *i really desp [...] t don't work.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I really despise people that don't work. ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน I Spit on Your Grave (1978)
Time: 10.0787 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม