Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ I bet my dad could beat up your dad. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ i bet my dad [...] up your dad.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -i bet my dad [...] up your dad.-, *i bet my dad [...] up your dad.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I bet my dad could beat up your dad. ฉันว่าพ่อฉันเตะพ่อนายได้สบาย Unbreakable (2000)
Time: 10.2281 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม