Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ his pulse is [...] functioning.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -his pulse is [...] functioning.-, *his pulse is [...] functioning.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning. ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน Gandhi (1982)
Time: 10.3662 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม