Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ He's drooling in his beer pong cup. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ he's drooling [...] eer pong cup.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -he's drooling [...] eer pong cup.-, *he's drooling [...] eer pong cup.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
He's drooling in his beer pong cup. เขาน้ำลายหกลงถ้วยเบียร์ของเขาแล้วนะ The Badass Seed (2011)
Time: 0.0162 seconds, cache age: 34.599 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม