Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Don't get me on the road and I find out the brake lights don't work. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ don't get me [...] s don't work.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -don't get me [...] s don't work.-, *don't get me [...] s don't work.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Don't get me on the road and I find out the brake lights don't work. ไม่ได้รับฉันอยู่บนท้องถนนและฉันหาไฟเบรกไม่ทำงาน Pulp Fiction (1994)
Time: 12.1223 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม