Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. " แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
0 ผลลัพธ์ สำหรับ Certainly his [...] rong he is. "  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ฉำพะฟรืสั ้รห [...] พนืเ ้ำ รหใ ඎ-, *ฉำพะฟรืสั ้รห [...] พนืเ ้ำ รหใ ඎ*

Automatically try *ฉำพะฟรืสั ้รห ิฟแา แฟืืนะ ดำำส ฟห ิฟกสั ฟห ทรืำ กนำหใใใ ใใใ ฟืก ้ำ แฟืืนะ ยีสส ะ้รห หารดด ดนพำอำพใใใ ใใใ ืน ทฟะะำพ ้นไ หะพนืเ ้ำ รหใ ඎ*
Automatically try ฉำพะฟรืสั ้รห ิฟแา แฟืืนะ ดำำส ฟห ิฟกสั ฟห ทรืำ กนำหใใใ ใใใ ฟืก ้ำ แฟืืนะ ยีสส ะ้รห หารดด ดนพำอำพใใใ ใใใ ืน ทฟะะำพ ้นไ หะพนืเ ้ำ รหใ ඎ

Sorry, word not found in any database

Time: 0.0224 seconds, cache age: 49.217 (clear)

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม