But the search for true happiness led to events that were unexpected and distinctly desperate. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


1 ผลลัพธ์ สำหรับ ิีะ ะ้ำ หำฟพแ [...] สั กำหยำพฟะำใ
ภาษา
/B AH1 T DH AH0 S ER1 CH F AO1 R T R UW1 HH AE1 P IY0 N AH0 S L EH1 D T UW1 IH0 V EH1 N T S DH AE1 T W ER1 AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D AH0 N D D IH0 S T IH1 NG K T L IY0 D EH1 S P R IH0 T/
หรือค้นหา: -but the sear [...] y desperate.-, *but the sear [...] y desperate.*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *ิีะ ะ้ำ หำฟพแ้ ดนพ ะพีำ ้ฟยยรืำหห สำก ะน ำอำืะห ะ้ฟะ ไำพำ ีืำปยำแะำก ฟืก กรหะรืแะสั กำหยำพฟะำใ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the search for true happiness led to events that were unexpected and distinctly desperate. แต่การแสวงหาความสุขที่แท้จริง กลับนำไปสู่เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด Now You Know (2007)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 8.4504 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม