Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ After a while, he stopped comin' to work. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ after a while [...] min' to work.  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -after a while [...] min' to work.-, *after a while [...] min' to work.*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
After a while, he stopped comin' to work. หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็หยุดทำงานไปเฉย ๆ Jumanji (1995)
Time: 0.0211 seconds, cache age: 13.232 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม