-ยินดียิ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


27 ผลลัพธ์ สำหรับ -ยินดียิ่ง
ภาษา
หรือค้นหา: -ยินดียิ่ง-, *ยินดียิ่ง*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Delighted. -ยินดียิ่ง The Great Dictator (1940)
It is with great pleasure that we invite you to return as an instructor in the Art History department for the 1 954-1 955 academic year. เรามีความยินดียิ่ง... ที่จะเชิญคุณ... กลับมาเป็นอาจารย์... Mona Lisa Smile (2003)
- A great pleasure to meet you, Mrs Arness. - ยินดียิ่งครับคุณนาย - หมายถึงเธอนั่น Bringing Down the House (2003)
Isn't it a great day? นี่เป็นวันที่น่ายินดียิ่งนัก? Mulan 2: The Final War (2004)
- Earthworm. - ยินดียิ่ง James and the Giant Peach (1996)
Your highness. ด้วยความยินดียิ่ง A Cinderella Story (2004)
This is joyful news. นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง Milarepa (2006)
So nice to have you. ยินดียิ่งที่ได้รู้จัก A Millionaire's First Love (2006)
Feast. น่ายินดียิ่ง Inkheart (2008)
I wish I could say it was my pleasure, but.... อยากจะบอกว่า ด้วยความยินดียิ่ง แต่... The Haunting in Connecticut (2009)
Camelot has welcomed back its daughter with open arms. - คาแมล็อตต้อนรับข้ากลับไป ด้วยความยินดียิ่ง The Tears of Uther Pendragon (2010)
It is a great pleasure to see you again after so many years, My Lord. ยินดียิ่งที่ได้พบท่าน หลังจากผ่านมาเนิ่นนาน ใต้เท้า Baelor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Delighted. -ยินดียิ่ง The Great Dictator (1940)
It is with great pleasure that we invite you to return as an instructor in the Art History department for the 1 954-1 955 academic year. เรามีความยินดียิ่ง... ที่จะเชิญคุณ... กลับมาเป็นอาจารย์... Mona Lisa Smile (2003)
- A great pleasure to meet you, Mrs Arness. - ยินดียิ่งครับคุณนาย - หมายถึงเธอนั่น Bringing Down the House (2003)
Isn't it a great day? นี่เป็นวันที่น่ายินดียิ่งนัก? Mulan 2: The Final War (2004)
- Earthworm. - ยินดียิ่ง James and the Giant Peach (1996)
Your highness. ด้วยความยินดียิ่ง A Cinderella Story (2004)
This is joyful news. นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง Milarepa (2006)
So nice to have you. ยินดียิ่งที่ได้รู้จัก A Millionaire's First Love (2006)
Feast. น่ายินดียิ่ง Inkheart (2008)
I wish I could say it was my pleasure, but.... อยากจะบอกว่า ด้วยความยินดียิ่ง แต่... The Haunting in Connecticut (2009)
Camelot has welcomed back its daughter with open arms. - คาแมล็อตต้อนรับข้ากลับไป ด้วยความยินดียิ่ง The Tears of Uther Pendragon (2010)
It is a great pleasure to see you again after so many years, My Lord. ยินดียิ่งที่ได้พบท่าน หลังจากผ่านมาเนิ่นนาน ใต้เท้า Baelor (2011)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
be over the moon(idm) ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
riot in(phrv) ยินดียิ่งกับ, See also: สำราญเต็มที่กับ, Syn. revel in

Hope Dictionary
o'clock(อะคลอค') adv. โดยนาฬิกา, ตามนาฬิกา, ..โมง..., .นาฬิกา. one o'clock อย่างรวดเร็ว, ฉับพลัน, ยินดียิ่ง

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1516 seconds, cache age: 5.336 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม