Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ไม่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


179 ผลลัพธ์ สำหรับ ไม่  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ไม่-, *ไม่*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo TH-NE-N - TH
บ่(adv) ไม่

Longdo TH - TH
อย่ามโน[อย่า-มะ-โน] (ประโยคคำสั่ง) ไม่จินตนาการ หรือคิดเอง โดยปราศจากข้อเท็จจริง
เฟ่ย(adj, slang) ไม่ได้เรื่อง ไม่ดี

Longdo Unapproved TH - EN
กินข้าวไม่อิ่มeat not enouge
ความลับไม่มีในโลก
ยังไม่ได้(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา(phrase) Without further ado

Longdo Unapproved TH - TH
ต๋อง[ต๋อง] (n, vi) ไม่กล้าหาญ เพื่อนพิมพ์ ฝี ความดัน
ลิขสิทธิ์ไม่ควรวม 'ประดิษฐกรรม (invention)' ในความหมายของ ลิขสิทธิ์ เพราะ invention เป็นพื้นฐานความหมายของ 'patent (สิทธิบัตร)' นั่นหมายความว่า เมื่อคนไทยใช้คำว่า ลิขสิทธิ์ จะเกิดความสับสนว่า พูดถึง copyright หรือว่า patent. ปัญหาเกิดขึ้นได้.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไม่(neg) not, See also: no, Syn. มิ
ไม่(neg) not, See also: no, Syn. มิ, Example: ถึงเขาจะต้องเจออุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เขาย่อท้อแม้แต่นิดเดียว
ไม่ดี(v) be bad, See also: be poor, terrible, Syn. ไม่เข้าที, แย่, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย, Thai Definition: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ไม่ดี(adv) badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai Definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ดี(adj) bad, See also: evil, mean, Syn. แย่, Example: เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก, Thai Definition: ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่มี(v) (there) be no, Ant. มี, Example: ภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว, Thai Definition: ไม่ปรากฏอยู่
ไม่สน(v) be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
ไม่ชัด(adv) ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai Definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
ไม่ชัด(v) be not clear, See also: be indistinct, be vague, be ambiguous, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ, Thai Definition: มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด
ไม่ชัด(adv) unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai Definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ว. มิ, คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป เช่น ไม่กิน ไม่ดี, ถ้าอยู่ท้ายคำ ต้องมีคำ หา อยู่หน้า เช่น หากินไม่.
ไม้ ๑น. คำรวมเรียกพืชทั่วไป โดยปรกติมีราก ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ, เรียกเนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่าง ๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น, คำประกอบหน้าสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะยาวซึ่งทำด้วยไม้หรือเดิมทำด้วยไม้ เช่น ไม้กวาด ไม้พาย ไม้เท้า ไม้จิ้มฟัน, คำนำหน้าบอกประเภทต้นไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้ดำ ไม้แดง, ท่ารำและท่าตีกระบี่กระบองท่าหนึ่ง ๆ เรียกว่า ไม้หนึ่ง ๆ, โดยปริยายหมายความว่า ท่าที เช่น เขาจะมาไม้ไหน, ลักษณนามเรียกของเช่นปลาย่างที่เสียบไม้เรียงเป็นตับว่า ปลาไม้หนึ่ง ปลา ๒ ไม้, เรียกผ้าที่ม้วนโดยมีไม้อยู่ข้างใน ว่า ผ้าไม้หนึ่ง ผ้า ๒ ไม้
ไม้ ๑เรียกลักษณะของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยที่ย่อตรงมุมของฐาน แท่น เสา หรือเครื่องยอด เป็นมุมเล็ก ๆ มุมละ ๓ มุม รวม ๔ มุมใหญ่ ได้ ๑๒ มุมเล็ก ว่า ย่อไม้สิบสอง หรือ ย่อมุมไม้สิบสอง แม้ย่อมากกว่ามุมละ ๓ ก็ยังเรียกว่า ย่อไม้สิบสอง หรือ ย่อมุมไม้สิบสอง.
ไม้ ๒น. ชื่อเครื่องหมายกำกับตัวอักษร เพื่อบอกระดับเสียง เช่น<b></b> เรียกว่า ไม้จัตวา, เพื่อบอกชนิดสระ เช่น ไ เรียกว่า ไม้มลาย, เพื่อให้อ่านซํ้า คือ ๆ เรียกว่า ไม้ยมก, หรือเพื่อไม่ให้ออกเสียงอ่าน คือ<b></b>เรียกว่า ไม้ทัณฑฆาต.
ไม้กงน. ไม้สำหรับดีดฝ้าย มีรูปเหมือนคันธนู, กง หรือ ไม้กงดีดฝ้าย ก็ว่า.
ไม้กระดกน. เครื่องเล่นสำหรับเด็กอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นไม้กระดานระหว่างกึ่งกลางความยาวของไม้มีขาซึ่งตรึงติดกับแผ่นไม้ ผู้เล่นนั่งที่ปลายไม้ทั้ง ๒ ข้าง ผลัดกันกระดกไม้กระดานให้ขึ้นลง.
ไม้กระดานน. ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่น ๆ สำหรับปูพื้นหรือทำฝาเรือนเป็นต้น, ถ้าใช้ปูพื้น เรียกว่า กระดานพื้น, ถ้าใช้ทำฝา เรียกว่า ไม้ฝา, เรียกเรือนไม้จริงที่ฝาทำด้วยไม้กระดานว่า เรือนฝากระดาน.
ไม้กระถางน. ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ใส่ในกระถาง ลำต้นเป็นต้นไม้แห้งผูกดอกไม้เพลิงชนิดต่าง ๆ เช่น จู้จี้ นกบิน ฝอยทอง ล่ามชนวนให้ต่อกัน เวลาจุดจะแตกเป็นระยะ ๆ
ไม้กระถางดอกไม้กระถางเล็ก ๆ ใช้ไม้โสนทำ สำหรับถวายพระในเวลาเข้าพรรษา.
ไม้กระบองน. ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง คล้ายพลอง แต่สั้นกว่า.

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connectionlessไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labile, heat; thermolabileไม่คงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermolabile; labile, heatไม่คงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat labile; thermolabileไม่คงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
difformไม่คล้าย, ไม่เหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protest not necessaryไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ ดู no protest ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no protestไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ ดู protest not necessary ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonspecificไม่จำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrophobicไม่ชอบน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Asynchronousไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
No dateไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ (มปป.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
No place of publicationไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sine locoไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sine nomineไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ไม่ใส่จิวไม่ใส่ใจ [ศัพท์วัยรุ่น]
วัยรุ่นเซ็งไม่ได้ดั่งใจตัวเอง [ศัพท์วัยรุ่น]
ไม่แคร์สื่อไม่สนใจชาวบ้าน [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. ไม่ Rebecca (1940)
- No. -ไม่. Suspiria (1977)
No. ไม่ Airplane! (1980)
No. ไม่เคยค่ะ An American Tail (1986)
No! ไม่! Akira (1988)
No. - ไม่ Field of Dreams (1989)
No. ไม่. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
No! ไม่! Night of the Living Dead (1990)
No. ไม่ Basic Instinct (1992)
No. ไม่ Of Mice and Men (1992)
No. ไม่ The Cement Garden (1993)
No way! ไม่มีทาง! Hocus Pocus (1993)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่[mai = mei] (x) EN: not ; no  FR: pas ; ne pas ; non !
ไม้[māi] (n) EN: tree ; plant  FR: arbre [ m ] ; plante [ f ]
ไม้[māi] (n) EN: wood ; timber ; lumber  FR: bois [ m ] ; bois d'oeuvre [ m ] ; bois de construction [ m ]
ไม้[māi] (n) EN: log ; stick ; plank  FR: bâton [ m ]
ไม้[māi] (n) EN: racket  FR: raquette [ f ]
ไม่ ... อะไร[mai ... arai] (x) EN: ... nothing  FR: ... rien
ไม่-[mai-] (x) EN: in- (pref.) ; de- (pref.) ; -less (suff.)  FR: in- (préf.)
ไม่...ก็[mai ... kø] (x) FR: soit ... soit
ไม่...อีกต่อไป[mai ... īk tøpai] (x) FR: ne ... plus jamais
ไม่...อีกเลย[mai ... īk loēi] (x) FR: ne ... plus du tout

Longdo Approved EN-TH
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
chicken out(vi, colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abbreviated(adj) ไม่พอเพียง
abort(vt) ทำให้ล้มเหลว, See also: ไม่เป็นผล, Syn. miscarry, fall, miss
absent(adj) ขาด, See also: ไม่มา, Syn. away, missing, gone, out, Ant. here, present
absent(vt) ทำให้ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
absolute(adj) ไม่เจือปน, See also: เพียวๆ
absolute(adj) ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
abstain(vi) ไม่ลงคะแนนเสียง, See also: นอนหลับทับสิทธิ์
ad infinitum(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessly, forever
ageless(adj) ไม่ยอมแก่
ail(vi) ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด

Hope Dictionary
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abandon(อะแบน' เดิน) vt., n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.

Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง, อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา
absence(n) การไม่มา, การไม่อยู่, การขาดประชุม, การไม่มี
absent(adj) ไม่มา, ไม่อยู่, ขาดประชุม, ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา, ทำให้ไม่อยู่
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป, ผู้ที่ไม่อยู่
absurd(adj) ไร้สาระ, ไร้เหตุผล, ไม่สมเหตุผล, น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล, ความไร้สาระ, ความไม่สมเหตุสมผล
achromatic(adj) ไม่มีสี
adventitious(adj) ผิดปกติ, ไม่สำคัญ, บังเอิญ

Longdo Unapproved EN-TH
a stone's throw from(idiom) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
All thumbs(idioms) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม
clueless(slang) ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj) ไม่สร้างสรรค์
Don't mind(slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ, See also: A. attend
exclude(vt) ไม่รวม
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้, See also: A. raycity, raycity, Syn. raycity
expendable(adj) ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
imba(slang) ไม่สมดุล (ย่อมาจาก imbalance) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

Longdo Approved JP-TH
あまり[あまり, amari] (adj, adv) ไม่ค่อย
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj, adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ
しょうがない[しょうがない, shouganai] (vi, colloq) ไม่มีทางอื่น, ช่วยไม่ได้
べつに[べつに, betsuni] (adv) ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีเรื่องอะไร
不便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
不味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
不正[ふせい, fusei] (adj, adv) ไม่ถูกต้อง
不要[ふよう, fuyou] (n, adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, Ant. 必要
不起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ

Longdo Unapproved JP-TH
非力[ひりき, hiriki] (n) ไม่มีแรง , หมดแรง
不透明[ふとうめい, futoumei] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
流動[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง , ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
流動[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง , ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
流動[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง , ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
異例[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
不意[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
chlorhexidine[ふい, chlorhexidine] ไม่ทราบความหมายค่ะ
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย
不人気[ふにんき, funinki] ไม่มีชื่อเสียง, ไม่เป็นที่รู้จัก,

Saikam JP-TH-EN Dictionary
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] TH: ไม่เพียงพอ
嫌う[きらう, kirau] TH: ไม่ชอบ  EN: to dislike
以下[いか, ika] TH: ไม่เกิน  EN: up to
下らない[くだらない, kudaranai] TH: ไม่เข้าท่า
下らない[くだらない, kudaranai] TH: ไม่เป็นเรื่อง
気が向[きがむ, kigamu] TH: ไม่ใส่ใจ เมินเฉย หลงลืม
不定[ふてい, futei] TH: ไม่แน่นอน
不全[ふぜん, fuzen] TH: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
不全[ふぜん, fuzen] TH: ไม่สมบูรณ์
無料[むりょう, muryou] TH: ไม่เสียค่าใช้จ่าย  EN: no charge

Longdo Approved DE-TH
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
direkt(adv, adj) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน

Longdo Unapproved DE-TH
auf kainen falls(adv) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Betriebsfähigkeit { f }; Gebrauchsfähigkeit { f }ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
keine Rolle spielen(phrase) ไม่มีบทบาท/ไม่มีความสำคัญ
suboptimal { adj }ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
toothed ring(n) ไม่รุ้
UNAPPROVED(adj) ไม่ได้รับการอนุมัติ

Longdo Approved FR-TH
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, Ant. politique
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
fumeux, -euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: brouillé, brouillée, flou, floue
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง

Longdo Unapproved FR-TH
not hold mater(vt) ไม่สมเหตุสมผล, See also: hold water-ถูกต้อง

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1756 seconds, cache age: 9.409 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม