Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ เหมือนว่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


21 ผลลัพธ์ สำหรับ เหมือนว่า  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -เหมือนว่า-, *เหมือนว่า*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เหมือนว่า(conj) as though, See also: as if, like, Syn. เหมือนกับ, ดุจว่า, ดังว่า, ประหนึ่งว่า, Example: ท่านได้ลองใช้ชีวิตเหมือนว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมือนว่า, เหมือนหนึ่งว่าสัน. ดุจว่า, ประหนึ่งว่า, เหมือนกับว่า, เช่น เขาพูดกับฉันเหมือนว่าฉันเป็นเพื่อนเขา เขารักฉันเหมือนหนึ่งว่าเป็นลูกในไส้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Аll the world seems to waken anew ทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Seems I've heard about it. ดูเหมือนว่าผมเคยได้ยินชื่อเสียงมันนะ The Great Dictator (1940)
Well, looks like a sell-out. ก็ ดูเหมือนว่าทรยศ Pinocchio (1940)
Looks like the last of them. ดูเหมือนว่าคนสุดท้ายของมัน Pinocchio (1940)
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps. เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right. อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
Looks like we're really hung up here, huh? ดูเหมือนว่าเรากำลังแขวนจริงๆขึ้นที่นี่ฮะ? 12 Angry Men (1957)
- Looks like we'll be here for dinner. - ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่นี่สำหรับอาหารค่ำ 12 Angry Men (1957)
Don't tell me he didn't mean it. Anybody says it like that, they mean it! อย่าบอกผมว่าเขาไม่ได้หมายความว่ามัน ใครบอกว่ามันเหมือนว่าพวกเขาหมายความว่ามัน! 12 Angry Men (1957)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make. ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
But he seems calm and following his plan, but what is his plan? แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร? The Old Man and the Sea (1958)
# My independence seems to vanish in the haze ความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เหมือนว่า[meūoen wā] (x) EN: as though ; as if ; like  FR: comme si

Hope Dictionary
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว, แสงเหลือบ, หน้าเนื้อใจเสือ, ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting, shining
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

Nontri Dictionary
seem(vi) ดูราวกับ, ดูเหมือนว่า, ประหนึ่ง, ดูคล้าย
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า, ดูเหมือนว่า, ดูราวกับ

Longdo Approved DE-TH
scheinenดูเหมือนว่า | schien, geschienen |
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2009 seconds, cache age: 102.595 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม