Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ลงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


49 ผลลัพธ์ สำหรับ ลงมือ  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ลงมือ-, *ลงมือ*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลงมือ(v) start (to do something), See also: begin (to do something), undertake, Syn. เริ่มทำ, Example: หลังกลับมาถึงเมืองไทยสัปดาห์กว่าๆ เขาเริ่มลงมืออ่านหนังสือต่างๆ ที่ซื้อมาจากอเมริกา, Thai Definition: ตั้งต้นทำ
ลงมือทำ(v) start to do, See also: set about, Syn. ลงมือกระทำ, Example: หากคุณไม่ลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ ผมว่าคงสายเกินไปแล้ว

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงมือก. เริ่มทำ, ตั้งต้นทำ, เช่น ลงมือกินได้, ทำ เช่น กับข้าววันนี้ฉันลงมือเอง งานนี้เธอลงมือเองเชียวหรือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time has come to act and act quickly! เราต้องรีบลงมือ Blazing Saddles (1974)
And we got to do it quick. เราต้องรีบลงไม้ลงมือ Jaws (1975)
I am, but I don't practice. ใช่ครับ แต่ไม่ใช่พวกที่ลงมือรักษา Clue (1985)
Practice makes perfect. การลงมือทำมันทำให้สมบูรณ์นะ Clue (1985)
I think most men need a little practice, don't you, Mrs. Peacock? ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องมีการลงมือทำบ้าง ใช่ไหมคะ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
actually, I could operate without my hands. dr. อันที่จริง ผมผ่าตัดได้โดยไม่ต้องลงมือเอง Spies Like Us (1985)
According to the autopsy report the painter dismembered his wife. จิตรกรลงมือชำแหละภรรยาของเขา ตอนหล่อนตั้งครรภ์ได้แปดเดือน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I dunno, their sensitivity that makes me do it. ฉันไม่รู้ ความรู้สึกอ่อนไหวของพวกเขาที่ทำให้ฉันลงมือไป Akira (1988)
Let's do it! ลงมือทำได้แล้ว Akira (1988)
That's when we do it. เมื่อนั้นเราจะลงมือ Akira (1988)
Hey, I don't make the rules. อย่าให้ฉันลงมือเลย Big (1988)
Tony, I have a feeling this is the night. I think he'll go for her on camera. ฉันรู้สึกว่ามันจะลงมือคืนนี้ล่ะ มันจะเล่นงานหน้ากล้อง The Bodyguard (1992)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ลงมือ[longmeū] (v) EN: start ; begin ; undertake ; commence  FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à
ลงมือทำ[longmeū tham] (v, exp) EN: start to do ; set about ; conduct ; carry out  FR: entreprendre
ลงมือปราบปราม[longmeū prāpprām] (v, exp) EN: crack down on
ลงมือลงไม้[longmeū long māi] (v, exp) EN: use one's fists

Longdo Approved EN-TH
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
anticipate(vt) ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า, Syn. precipitate
Actions speak louder than words.(idm) ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
float(vt) เริ่มโครงการ, See also: ลงมือดำเนินการ, ก่อตั้งบริษัท, Syn. launch, set up, Ant. close
let her rip(idm) ลงมือได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เริ่มเลย
let it rip(idm) ลงมือได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เริ่มเลย
move(vi) ดำเนินการ, See also: ลงมือทำ, Syn. take action
process(vt) ดำเนินการ, See also: ลงมือปฏิบัติ
start(vi) เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start(vt) เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด

Hope Dictionary
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
attack(อะแทค') vt., vi., n. โจมตี, เข้าตี, ทำร้าย, เล่นงาน, ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ, ลงมือทำ, เริ่มขึ้น, เริ่มต้น, ข่มขืน, พยายามข่มขืน
begin(บิกิน') { began, begun, beginning, begins } vi., vt. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
compile(คัมไพล์') { compiled, compiling, compiles } vt. รวบรวม, เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม, ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด, อุ้ม, อ้าแขนรับ, รวบรวม, ล้อมรอบ, ยึดเอา, รวม, ประกอบด้วย, ลงมือทำ, เข้าใจ. vi. สวมกอด, โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า, ทางเข้า, ปากทางเข้า, การเข้าโรงเรียน, การเข้าสนาม, การเข้ารับตำแหน่ง, การเริ่มลงมือ, วิธีการเข้า, ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี, ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ

Nontri Dictionary
begin(vi, vt) เริ่มต้น, เริ่ม, ตั้งต้น, แต่แรก, ลงมือ
embark(vi, vt) ลงเรือ, ขึ้นเครื่องบิน, ลงมือ, เริ่มดำเนินการ, จัดทหาร
launch(vi) ลงมือทำ, เริ่มงาน, เริ่มดำเนินการ, เข้าร่วม
start(vi) เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, กระตุก, ตั้งตัว, ยื่น, โผล่

Longdo Unapproved JP-TH
手を打つ[te wo utsu] (n, vi) ลงมือ

Longdo Approved DE-TH
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1481 seconds, cache age: 29.707 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม